Continental European Division (CED) of International Association of Dental Research (IADR) kongresi, Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden Prof. Dr. Esra Can Say’ın başkanlığında Antalya’da gerçekleştirildi

47. Continental European Division (CED) of International Association of Dental Research (IADR) kongresi 15-17 Ekim 2015 tarihleri arasında Gloria Golf Resort Belek Antalya’da gerçekleştirildi.Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esra Can Say’ın CED of IADR’ın 2014-2016 yılları arasındaki dönem başkanı (Türkiye, Almanya, İtalya, Fransa, Belçika, İspanya, Hollanda, Yunanistan, Avusturya gibi 31 Avrupa ülkesini temsilen)   seçilmesi nedeniyle, tarihinde 2. kez Türkiye’de düzenlenen kongreye 46 ülkeden 700’ün üzerinde akademisyen, katılmış, 10 adet Bilimsel Sempozyum, 6 adet Keynote Lecture, 162 adet oral presentasyon ve 335 poster sunumu gerçekleştirildi. Organizasyon gerek katılımcılar gerekse CED of IADR’ın yönetim kurulu tarafından bugüne kadar yapılmış en iyi CED kongresi olarak nitelendirildi. Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden Prof. Dr. Selçuk Yılmaz’ın “Reconstructive Periodontal Therapy: A Holistic Approach” isimli bir keynote lecture verdiği kongrede, Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden de 45 adet bilimsel araştırma sunuldu.ternational Association of Dental Research (IADR) merkezi Amerika Birleşik devletlerinde bulunan ve bütün dünyada yaklaşık olarak 11.000 üyesi olan, misyonu, oral sağlık konusundaki araştırmaları ve sağlığın geliştirilmesi için gerekli bilgi birikimini arttırmak, bu konulardaki araştırma topluluğunu temsil etmek ve desteklemek ile araştırma bulgularının paylaşılmasını ve uygulanmasına yardımcı olmak olan, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Organizasyon dünya üzerinde coğrafik olarak Afrika-Ortadoğu, Asya-Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Pan Avrupa olarak 5 bölgeye ayrılmıştır. Avrupa bölgesi 6 şubeden oluşmaktadır, Continental European Division of IADR (CED IADR) da 31 Avrupa ülkesinin (Türkiye, Almanya, İtalya, Fransa, Belçika, İspanya, Hollanda, Yunanistan, Avusturya vs…) temsil edildiği en büyük şubedir. CED’nin misyonu, IADR çatısı altında Avrupa’da oral sağlık alanında yapılan yüksek kalitedeki araştırmaları desteklemektir.