Akademik İlan (Şubat 2021)

T.C.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

Nitelik

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

Tıp Fakültesi Lisans seviyesinde ders vermiş ve Tıp Eğitimi kurul ve komisyonlarında tecrübe sahibi olmak,

 

Bipolar bozukluk ve major depresif bozukluk alanlarında çalışmalar yapmış olmak,

Tıp Fakültesi

Üroloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Ürolojide taş hastalıkları taş tipleri ve genetik ilişkileri konusunda çalışmış olmak

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Mimarlık ya da İç Mimarlık Lisans Mezunu olması,

Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlilik çalışmalarını Mimarlık ya da İç Mimarlık alanında yapmış olması,

İç Mimarlık ya da İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinde en az 2 yıl öğretim görevlisi olarak çalışmış olması,

Çalışma alanlarının eğitim ve sağlık yapılarının iç mekan tasarımı ile ilgili konularda olması

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

 

İlan Tarihi: 23.02.2021

Son Başvuru Tarihi: 09.03.2021

 

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Bilimsel yayınlarını,

*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.


Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,

*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

 

İlan olunur.

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2021/02/20210223-4-12.pdf

 

BAŞVURU ADRESİ:
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
26 Ağustos Yerleşimi, İnönü Mah., Kayışdağı Cad.
34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00