Akademik İlan Sınav Takvimi

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/Program/ Anabilim Dalı

 

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Nitelik

Başvuru Değerlendirme ve Sınav Takvimi

 

ALES/YDS Eşdeğeri Puanı

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans öğrencisi ya da Sosyal Bilimler alanında doktora öğrencisi olmak.

 

Alanıyla ilgili en az bir projede (tercihen Avrupa projeleri) görev yapmış olmak.

İlan Tarihi: 24.01.2023

Son Başvuru Tarihi: 07.02.2023

 

Ön Değerlendirme Tarihi: 10.02.2023

 

Sözlü - Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 13.02.2023 Hukuk-İktisadi İdari Bilimler Binası 433 No’lu Salon Saat 11:00-13:00

 

Sonuç Açıklama Tarihi: 17.02.2023

ALES 70
YDS 50

Mühendislik

Fakültesi

 

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

 

Araştırma Görevlisi

1

Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.

İlan Tarihi: 24.01.2023

Son Başvuru Tarihi: 07.02.2023

 

Ön Değerlendirme Tarihi: 08.02.2023

 

Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 10.02.2023, 11:00, Bilgisayar Müh. Böl. Seminer Odası A-412

 

Sonuç Açıklama Tarihi: 13.02.2023

ALES 70
YDS 50

Mühendislik

Fakültesi

 

Endüstri

Mühendisliği Bölümü

Araştırıma Görevlisi

1

 

 

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak.

 

Başvuru tarihi itibarıyla Endüstri Mühendisliği veya bahsi geçen alanların birinde tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

 

 

İlan Tarihi: 24.01.2023

Son Başvuru Tarihi: 07.02.2023

 

Ön Değerlendirme Tarihi: 10.02.2023

 

Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 14.02.2023  Saat 11:00-14:00  Yer: Rektörlük Binası Mavi Salon

 

Sonuç Açıklama Tarihi: 17.02.2023

ALES 70
YDS 50

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bölümü

Araştırıma Görevlisi

1

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, İşletme Enformatiği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Siber Güvenlik, Yapay Zeka Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgi Güvenliği ve Teknolojileri ve Yazılım Mühendisliği programlarının birinde lisans mezunu olmak ve aynı ana bilim dallarının birinde tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak.

 

Python, Java ve C dillerinden en az birini biliyor olmak.

 

 

İlan Tarihi: 24.01.2023

Son Başvuru Tarihi: 07.02.2023

 

Ön Değerlendirme Tarihi: 13.02.2023

 

Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 15.02.2023 saat 13:00 Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Binası 3. kat 304/A nolu sınıf

 

Sonuç Açıklama Tarihi: 17.02.2023

ALES 70
YDS 50

 

Başvuru Bilgileri:

Kabul Edilecek Başvuru Şekli

 

Şahsen veya Posta ile  (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.) Başvurular ilgili fakülte dekanlıklarına yapılmaktadır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

 

Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.

www.yeditepe.edu.tr

  Genel şartlar:

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
  3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
  4. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

   Özel Şartlar:

  1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir
  2. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
  3. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

İstenen Belgeler:

1 – Başvuru dilekçesi,

2-  Nüfus cüzdanı fotokopisi

3-  1 adet fotoğraf,

4-  Özgeçmiş,

5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6- Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,

7-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti

8- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,

9- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi

Önemli Notlar:

  1. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
  2. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
  3. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Muafiyet:

a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. (Muafiyetten yararlanacak olanların muafiyet nedenini belirtmeleri ve bu nedeni resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.)

b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz