Akademik İlan Sınav Takvimi

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/Program/

Anabilim Dalı

 

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Nitelik

Başvuru Değerlendirme ve Sınav Takvimi

 

ALES/YDS Eşdeğeri Puanı

Tıp Fakültesi

Anatomi Ana Bilim Dalı

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

1

Lisans eğitimini Tıp Fakültesinden almış olmak,

En az bir alanda diseksiyon kursuna katılmış olmak,

Deney hayvanları kullanım sertifikası olması, tercih sebebi olacaktır.

Temel Cerrahi Eğitim kursuna katılmış olmak tercih sebebi olacaktır.

İlan Tarihi: 14.11.2022

Son Başvuru Tarihi: 28.11.2022

Ön Değerlendirme Tarihi: 29.11.2022

 

Sözlü – Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri:

01.12.2022 Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuvarı 4. Kat Saat: 10:00

Sonuç Açıklama Tarihi: 05.12.2022

ALES 70
YDS 85

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü veya Fizik Tedavi  ve Rehabilitasyon  Fakültesi/ Yüksek okulu lisans mezunu olmak.

 

Doktora yapıyor olmak.

 

İlan Tarihi: 14.11.2022
Son Başvuru Tarihi: 28.11.2022

Ön Değerlendirme Tarihi: 29.11.2022

Sözlü – Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri:

30.11.2022, Saat 10:00, Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu

Sonuç Açıklama Tarihi: 01.12.2022

ALES 70
YDS 85

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

İşletme veya İşletme Mühendisliği programlarından birinden lisans mezunu olmak. Yönetim veya Yönetim organizasyon alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İlan Tarihi: 14.11.2022
Son Başvuru Tarihi: 28.11.2022

Ön Değerlendirme Tarihi: 30.11.2022

Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 05.12.2022 İİBF-Hukuk Binası 2.kat 212 Nolu derslik  Saat: 13.00-15.00 

Sonuç Açıklama Tarihi:  07.12.2022

ALES 70
YDS 50

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

İşletme veya İşletme Mühendisliği programlarından birinden lisans mezunu olmak. Muhasebe Finans alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İlan Tarihi: 14.11.2022
Son Başvuru Tarihi: 28.11.2022

Ön Değerlendirme Tarihi: 30.11.2022

Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 05.12.2022 İİBF-Hukuk Binası Z10 A nolu derslik  Saat: 13.00-15.00

Sonuç Açıklama Tarihi: 07.12.2022

ALES 70
YDS 50

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

 

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, İşletme Enformatiği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yapay Zeka Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgi Güvenliği ve Teknolojileri ve Yazılım Mühendisliği programlarının birinden lisans mezunu olmak ve aynı ana bilim dallarının birinde tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak.

 

Python, Java ve C dillerinden en az birini biliyor olmak.

 

İlan Tarihi: 14.11.2022
Son Başvuru Tarihi: 28.11.2022

Ön Değerlendirme Tarihi: 30.11.2022

Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri:

2 Aralık 2022 Saat 13:00 Ticari Bilimler Binası 3. kat Salon 304/A

Sonuç Açıklama Tarihi: 5.12.2022

ALES 70
YDS 50

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Araştırma Görevlisi

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı (İngilizce) lisans derecesine sahip olmak

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

İlan Tarihi: 14.11.2022
Son Başvuru Tarihi: 28.11.2022

Ön Değerlendirme Tarihi: 29.11.2022

Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 01.12.2022 / Hukuk Fakültesi 115 Nolu Sınıf Saat: 14.00 -17.00

Sonuç Açıklama Tarihi: 05.12.2022

ALES 70
YDS 50

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Fizik Mühendisliği veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik Lisans Programlarından mezun olmak veya Eğitim Fakültelerinin Fizik Öğretmenliği Lisans Programlarından mezun ve Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak.

İlan Tarihi: 14.11.2022
Son Başvuru Tarihi: 28.11.2022

Ön Değerlendirme Tarihi: 01.12.2022

Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 06.12.2022

Mühendislik Binası B423 Nolu Sınıf Saat:10:00

Sonuç Açıklama Tarihi: 13.12.2022

ALES 70
YDS 50

 

 

 

 

 

 

Başvuru Bilgileri:

 

Kabul Edilecek Başvuru Şekli

 

Şahsen veya Posta ile  (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.) Başvurular ilgili fakülte dekanlıklarına yapılmaktadır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

 

Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.

www.yeditepe.edu.tr

 

  Genel şartlar:

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
  3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
  4. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

 

   Özel Şartlar:

  1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir
  2. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
  3. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

İstenen Belgeler:

1 – Başvuru dilekçesi,

2-  Nüfus cüzdanı fotokopisi

3-  1 adet fotoğraf,

4-  Özgeçmiş,

5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6- Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,

7-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti

8- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,

9- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi

Önemli Notlar:

  1. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
  2. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
  3. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Muafiyet:

a) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. (Muafiyetten yararlanacak olanların muafiyet nedenini belirtmeleri ve bu nedeni resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.)

b) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz