Akademik İlan (Ocak 2021)

T.C.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26, 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

ADET

Nitelik

Tıp Fakültesi

Radyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

PET –Meme MR’ı ile ilgili çalışmaları olması,

Meme radyolojisi konusunda deneyimli olmak,

Onkolojik nonvasküler girişimlerde deneyimli olmak,

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

2

 

 

 

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

2

Üremeye yardımcı tedavi klinik uygulamaları sertifikası olan

 

İyi seviyede İngilizce bilen (5 sene içerisinde  YDS/ YÖKDİL  sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak)

 

Deney hayvanları kullanım sertifikası olan

 

En az 2 yıl tüp bebek merkezinde çalışma tecrübesi olan

 

Endoskopik cerrahi (Histeroskopi, Laparoskopi) deneyimi olan

 

Infertilite alanında çalışma yapmış olmak

 

Moleküler Tıp alanında Doktora yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Tıp Tarihi ve Etik

Profesör

1

Organ nakli ve yaşamın sonu ile ilgili konularda etik çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Doçent

1

Kimya Mühendisliği Lisans,  Yüksek Lisans ve Doktorası olmak.

 

Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliğinden almış olmak.

 

Gıda Kimyası ve Analizleri, Fonksiyonel Gıdalar ve Gıda Mevzuatı konularında yetkin olmak.

 

 

 

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü / Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Doçent

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak

Doçentlik ünvanını Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalından almış olmak

Anayasa Hukuku alanında eğitim- öğretim deneyimine sahip olmak

Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen Merkezi Yabancı Dil belgesi  (İngilizce) az 80 puan ve eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. İngilizce yanında Almanca bilinmesi de tercih nedenimizdir.

İletişim        Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Doçent

1

İletişim çalışmaları alanında doçentliğini almak; kitle iletişimi ve iletişim tarihi alanlarında çalışmaları bulunmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Doçent

1

Antropoloji alanında doçentliğini almak; sağlık iletişimi ve iletişim antropolojisi alanlarında çalışmaları bulunmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

İlan Tarihi: 22.01.2021

Son Başvuru Tarihi: 05.02.2021


Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Bilimsel yayınlarını,

*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen

6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 5 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.


Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Bilimsel yayınlarını,

*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 3 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.


Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,

*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.


Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

 

İlan olunur.

 

BAŞVURU ADRESİ:
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
26 Ağustos Yerleşimi, İnönü Mah., Kayışdağı Cad.
34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00