Akademik İlan (Ocak 2021)

T.C.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26, 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

ADET

Nitelik

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

Doçent

1

Uluslararası İlişkiler alanında doçentliğini almış olmak. Uluslararası İlişkiler alanında Uluslararası İlişkiler Kuramları Avrupa Birliği ve Türkiye- Avrupa Birliği konularında çalışmaları olmak.
 SSCI endeksinde taranan dergilerde yayımlanmış en az iki makalesi bulunmak ve Uluslararası proje yürütücülüğü yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Doçent

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Reklamcılık ve / veya Halkla İlişkiler alanında tamamlamış olmak, 

İletişim alanında en az bir bilimsel projede araştırmacı olarak görev yapmış olmak.

SSCI Q1 kategorisinde yer alan iletişim alanındaki uluslararası dergilerde yayınlanmış en az bir çalışması bulunmak.  

Fen – Edebiyat

Antropoloji Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Lisans eğitimini Kamu Yönetimi, doktorasını Antropoloji alanında tamamlamış, İnsan Hakları Antropolojisi ve Uygarlık Tarihi alanlarında akademik-bilimsel çalışmalar yapmış olmak; pedagojik formasyon ve proje yazma yetkinliğine sahip bulunmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 2

Hemşirelikte lisans mezunu olmak,

Yüksek lisansını Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim, Hemşirelikte Eğitim  anabilim dallarının birinde yapmış olmak.

Doktorasını yapması gereken anabilim dalları: Hemşirelik Esasları ve Çocuk Sağlığı  Hastalıkları Hemşireliği

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Kampüs yerleşkesinde eğitim ve araştırma sorumlusu olacak, Temel Tıp Bilimleri Kapsamında Tıp, Diş ve Eczacılık fakültelerinde ders verecektir.

Tıp Fakültesi

 

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıp Fakültesi Lisans eğitimi almış olmak

Aile Hekimliği veya Halk Sağlığı alanında uzmanlık eğitimi almış olmak

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

İlan Tarihi: 13.01.2021

Son Başvuru Tarihi: 28.01.2021

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Bilimsel yayınlarını,

*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen

6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 5 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.


Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Bilimsel yayınlarını,

*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 3 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.


Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,

*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.


Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

İlan olunur.

BAŞVURU ADRESİ:
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
26 Ağustos Yerleşimi, İnönü Mah., Kayışdağı Cad.
34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00