Akademik İlan (Nisan 2021)

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 ve 26. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

Nitelik

Tıp Fakültesi

Acil Tıp Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Acil Tıp Uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak

 

Tıp  Fakültesi Lisans öğrencilerini de içerecek şekilde ders seminer ve sunumlar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlıkğı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Pediatrik endokrinoloji yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği, Heterojen Katalizörler ve Moleküler Modelleme konularında uzman olmak

 

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Metalurji Mühendisliği doktora mezunu olmak

 

Karbon Yakalama Teknolojilerine yönelik çalışmaları ve yayınları bulunmak

 

Doktora veya doktora sonrasında en az 1 (bir) yıl süreyle yurtdışı tecrübesine sahip olmak

Ticari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak

 

Lojistik Yönetimi konusunda ders verme deneyimine ve eserlere sahip olmak

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Profesör

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını "Mimarlık" alanında tamamlamış olmak,

 

"Mimarlık" doktora programını tamamlamış olmak,

 

Mimarlık Bilim alanında doçentliğini almış olmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

İlan Tarihi: 14.04.2021

Son Başvuru Tarihi: 28.04.2021


Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -80 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Bilimsel yayınlarını,

*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen

6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 5 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.


Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -80 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,

*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

 

İlan olunur.

 

BAŞVURU ADRESİ:
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
26 Ağustos Yerleşimi, İnönü Mah., Kayışdağı Cad.
34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00

 

Dr. Öğr. Üyesi başvuruları ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapılmaktadır.