Akademik İlan (Mayıs 2021)

T.C.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 ve 25. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

Nitelik

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararsı İlişkiler Bölümü (Fransızca)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Uluslararası İlişkiler alanında doktorasını almış olmak

Doktorasını Fransızca dilinde tamamlamış olmak

Jeopolitika alanında çalışma yapmış olmak

 

İletişim Fakültesi

 

Halkla İlşkiler ve Tanıtım Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Halkla İlişkiler lisans mezunu olmak.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya Reklamcılık yüksek lisans mezunu olmak.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım doktora mezunu olmak.

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü /Gıda Bilimi Alanı

Doçent

1

Yurt dışından Gıda Bilimi üzerine doktora mezunu olmak.

 İyi derece İngilizce dil bilgisine sahip olmak.

En az 5 yıllık akademik iş tecrübesine ve Özel Sektör tecrübesine sahip olmak.

 En az bir yüksek lisans dersi vermiş ve en az bir doktora öğrencisi mezun etmiş olmak.

Gıda Bilimine ek olarak tarım alanında da akademik çalışmalara sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Kimya Mühendisliği alanında tamamlamış olmak

 

SCI, SCI-expanded kapsamındaki dergilerde yayınlara sahip olmak

 

Doktora sonrası yurt dışı araştırma deneyimine sahip olmak (Bu ölçüt, Doktora eğitimini yurt içinde yapmış olan adaylar için geçerlidir.)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Beslenme ve Diyetetik Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak.

 

İngilizce eğitim yapan bir üniversitede en az 4 yıl ders vermiş olmak

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

İlan Tarihi: 17.05.2021

Son Başvuru Tarihi: 01.06.2021

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -80 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Bilimsel yayınlarını,

*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.


Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -80 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,

*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

 

İlan olunur.

 

BAŞVURU ADRESİ:
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
26 Ağustos Yerleşimi, İnönü Mah., Kayışdağı Cad.
34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00

Dr. Öğr. Üyesi başvuruları ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapılmaktadır.