Akademik İlan

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. ve 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

Nitelik

Mühendislik

Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji

Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

 

Doçentliğini Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında almış olmak,

 

Karbon Yakalama Teknolojilerine yönelik çalışmaları ve yayınları bulunmak,

 

Doktora veya doktora sonrasında en az 1 (bir) yıl süreyle yurtdışı tecrübesine sahip olmak.

 

Mimarlık

Fakültesi

İç Mimarlık

Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Mimarlık ya da İç Mimarlık lisans mezunu olması,

 

Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlilik çalışmalarını Mimarlık ya da İç Mimarlık alanında yapmış olması,

 

Çalışma alanlarının sosyal konut projeleri ile ilgili olması beklenmektedir.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Pazarlama alanında Doktora ve Yüksek Lisans yapmış olmak.

 

Doktora ya da Yüksek Lisansını ana dili ingilizce olan bir ülkeden almış olmak.

 

Dijital pazarlama, CRM, e-CRM ve Sosyal Medya Pazarlaması alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak ve bu alanlarda ingilizce ders vermiş olmak.

 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

İlan Tarihi: 24.01.2023

Son Başvuru Tarihi: 07.02.2023

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Bilimsel yayınlarını,

*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı),

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,

*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren

4 (Dört) takım dosyayı ((1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. ) İlan olunur.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü

26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.

34755 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 578 00 00