Ana içeriğe atla

Akademik İlan

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26, 24. ve 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

Nitelik

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı

Profesör

1

 

Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) alanında doktora programını tamamlamış olmak

 

Çocuk Diş Hekimliğinde kullanılan dental restoratif materyaller ve lazer kullanımı konusunda araştırma yapmış olmak.

 

Fen - Edebiyat Fakültesi

Çeviribilimi Bölümü

Profesör

1

 

Doçentlik unvanını aldıktan sonra  açık bulunan profesörlük kadrosunun bulunduğu bilim alanında en az beş yıl süreyle  çalışmış olmak,

 

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora düzeyinde Dil Bilimi diplomasına sahip olmak,

 

Yeniden Çeviri ve Şiir Çevirisi Alanlarında Bilimsel Çalışmaları ve Yayını olmak,

 

Uluslararası tecrübeye sahip olmak,

 

Bilimsel araştırma projesinde görev almış olmak,

 

İngilizce,Türkçe ve Japonca olmak üzere üç dilde yayınlanmış tercümeleri ve telif eserleri olmak,

 

SCI-AHCI-SSCI, SCI-Expanded indeksli dergilerde yayını olmak,

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü   (Yönetim Organizasyon)

Profesör

1

 

Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış ve doçentliğini almış olmak.

 

Uzgörü Strateji, Uluslararası İşletme ve Yönetim alanlarında çalışmaları olmak ve aynı konularda yüksek lisans ve doktora tezi yürütmüş olmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

(Yönetim Organizasyon)

Profesör

1

 

Yönetim ve strateji alanında doçentliğini almış olmak, aynı alanda lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiş olmak,

 

Yönetim, örgüt kuramları, insan kaynakları, araştırma metotları ve veri analizi, stratejik yönetim, kurumsal yönetim alanlarında çalışmaları olmak ve bu alanlarda yüksek lisans ve doktora tezleri yürütmüş olmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü (Pazarlama)

Profesör

1

Pazarlama alanında doktora yapmış ve doçentliğini almış olmak.

Müşteri Deneyimi Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, E-Ticaret ve Uluslararası Pazarlama konularında çalışmaları olmak ve aynı konularda yüksek lisans ve doktora tezi yürütmüş olmak

 

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü
(Mikroiktisat)

 

Profesör

1

 

Mikroiktisat alanında doktora yapmış ve doçentliğini almış olmak. Aynı alanda lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiş olmak,

 

Sağlık Ekonomisi, Oyun Teorisi, Kamu Maliyesi, Mikroiktisat alanlarında ders vermiş olmak.

 

Sağlık, Enerji ve Döngüsel Ekonomi alanlarında güncel çalışmaları olmak.

 

Yüksek lisans ve doktora tezi yürütmüş olmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Doçent

1

Makroiktisat alanında Doktora yapmış olmak.

 

Döngüsel ve Sürdürülebilir ekonomi alanında yayınlarının olması,

 

Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde de bu alanda ders verebilir olması.

 

Makroiktisat alanında üst düzey dergilerde (SSCI ya da Q1, Q2) en az bir yayınının olması.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

Doçent

1

Karşılaştırmalı Siyaset, Bölgesel Çalışmalar ve Orta Doğu'da Siyaset ve Toplum konularında uzman olması,

 

Uzmanlık alanlarda uluslararası endeksli dergilerde makaleler ve uluslararası yayınevlerinde kitap yayınlanmış olması,

 

Orta Doğu bölgesinde saha ve araştırma projeleri yürütmüş olması beklenmektedir.

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

Fizik Bölümü

 

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

 Medikal Fizik bilim dalının, "Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Fiziği" alanlarında yayınlarının olması.

 

Mühendislik Fakültesi

 

Gıda Mühendisliği Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi veya Doçent

1

 

 

 

 

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracaklar için;

Gıda Mühendisliği veya ilgili bir alanda Doktora derecesine sahip olmak.

 

Ders verme, ders/müfredat geliştirme, laboratuvar uygulamaları ve kalite süreçlerinde deneyim sahibi olmak,

 

Gıda Mühendisliği / Gıda Bilimi / Gıda Teknolojisi alanlarında SCI veya SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde birinci/sorumlu yazar olarak doktora ve sonrası en az 3 yayın yapmış olmak.

 

Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda toplumsal sorunların çözümüne yönelik eğitim, araştırma ve topluma hizmet çalışmaları yürütmüş olmak.

 

Gıda Mühendisliği / Gıda Bilimi / Gıda Teknolojisi alanlarında en az 6 ay uluslararası araştırma deneyimine sahip olmak 

 

Doçent kadrosuna başvuracaklar için;

 

Gıda Mühendisliği veya ilgili bir alanda Doktora derecesine sahip olmak.

 

Ders verme, ders/müfredat geliştirme, laboratuvar uygulamaları ve kalite süreçlerinde deneyim sahibi olmak,

Alanında bağımsız bir araştırma programı geliştirmiş olmak

 

Gıda Mühendisliği / Gıda Bilimi / Gıda Teknolojisi alanlarında SCI veya SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde sorumlu yazar olarak en az 9 yayın yapmış olmak 

 

Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda toplumsal sorunların çözümüne yönelik eğitim, araştırma ve topluma hizmet çalışmaları yürütmüş olmak

 

Gıda Mühendisliği / Gıda Bilimi / Gıda Teknolojisi alanlarında en az 6 ay uluslararası araştırma deneyimine sahip olmak 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

İlan Tarihi: 12.04.2023

Son Başvuru Tarihi: 26.04.2023

 

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserinibelirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Bilimsel yayınlarını,

*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen

6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 Adet CD/USB veya 6 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Bilimsel yayınlarını,

*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı),

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,

*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren

4 (Dört) takım dosyayı ((1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

İlan olunur.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü

26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.

34755 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 578 00 00