Akademik İlan

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 25 ve 26. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

Nitelik

 

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

 

Omuz ve dirsek hastalıkları ve artroskopik cerrahisi konusunda deneyimli olmak,

 

İngilizce Tıp lisans programlarında ders vermiş olmak

 

Tıp Fakültesi

 

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

 

Profesör

1

 

Spor cerrahisi ve artroskopi konusunda deneyimli olmak,

 

Kıkırdak nakli konusunda deneyimli olmak,

 

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

 

 

 

Profesör

1

 

Nükleer Tıp alanında Radyonüklid tedaviler, PSMA görüntülemeleri ve tedavileri, intravasküler             

radyoterapi gibi konularda en az 10 yıllık tecrübe sahibi olmak,

 

İngilizce lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde görev almış olmak,

 

Tıp Fakültesi

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

 

Ruhsal travma ve ruh sağlığının güçlendirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak,

 

İngilizce Tıp Eğitimi lisans programında ders vermiş olmak

 

 

 

 

Diş Hekimliği Fakültesi

 

 

 

Ortodonti Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Ortodonti alanında doktora programını tamamlamış olmak

 

 

 

 

Eğitim Fakültesi

 

 

Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yetişkin eğitiminde doktora yapmış olmak.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ :

İlan Tarihi: 11.06.2021

Son Başvuru Tarihi: 25.06.2021

 

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Bilimsel yayınlarını,

*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen

6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 Adet CD/USB veya 6 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Bilimsel yayınlarını,

*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,

*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

 

İlan olunur.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü

26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.

34755 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 578 00 00

 

Dr. Öğr. Üyesi başvuruları ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapılmaktadır.