2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Sonuçları

Sevgili Öğrencilerimiz,

2021-2022 Güz Dönemi yatay geçiş başvuru sonuçlarına; esorgulama.yeditepe.edu.tr   alanına T.C. Kimlik Numaranız ile giriş yaparak erişebilirsiniz. Yabancı Uyruklu öğrenciler başvuru sonuçlarını ilgili Fakültelerden öğreneceklerdir.

Yatay Geçiş ile kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 13 Eylül 2021 Pazartesi  günü itibari ile Öğrenci Kayıt İşlemleri Müdürlüğünde gerçekleştirilecektir.

Kurumiçi yatay geçiş yapan öğrencilerin yeni bölümlerine kayıt işlemleri Müdürlüğümüzce otomatik olarak 16 Eylül 2021 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz yeni bölümlerine ait öğrenci numaralarına OBS sisteminden erişebileceklerdir.

 

Yatay Geçiş Kayıt Kabul Belgeleri

  • Yurtdışı yükseköğretim kurumundan gelecek öğrencilerin,  Lise Diploması aslı
  • Yurtdışı yükseköğretim kurumundan gelecek öğrencilerin, not dökümünü (transkript) teyit eden resmi yazı veya not dökümünün üzerine alınacak tasdik şerhi (apostil)
  • Yurtdışı üniversitelerden yatay geçiş amacıyla başvuran adaylar için, YÖK tarafından oluşturulan Okul Tanıma Belgesi (e-devletten alınabilir.)
  • Yurtiçi yükseköğretim kurumundan gelecek öğrencilerin, kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları yatay geçişe engel bir durum olmadığını gösterir belge
  • Yurtiçi yükseköğretim kurumundan gelecek ve merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş yapan öğrencilerin “Daha önce merkezi yerleştirme puanlarına göre yatay geçiş yapılmadığını gösterir öğrenci belgesi”
  • Nüfus Cüzdan fotokopisi
  • İkametgâh belgesi (İkametgâh belgesi e-devletten alınabilir)
  • Askerlik durumunu gösterir belge: 2000 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş olanlardan, askerlik görevini yapmamış ise bağlı bulundukları askerlik şubesinden veya e-devletten alınmış "Bir Fakülte veya Yüksekokula Kaydolmasında Askerlik Yönünden Sakınca Olmadığına Dair Belge"
  • 3 adet Vesikalık Fotoğraf