Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Ek Kontenjan Kayıtları Başladı

1. Mezun olduğunuz okuldan aldığınız Diplomanın ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin fotokopisi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)

2. YKS Sonuç Belgesi

3. Nüfus cüzdanının fotokopisi

4. İkametgâh belgesi: İkametgâh belgesinin alt veya üst kısmına öğrenciye ulaşılabilecek telefon numaralarını lütfen yazınız. (İkametgâh belgesi e-devletten alınabilir.)

5. Askerlik durumunu gösterir belge: 2000 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş olanlardan, askerlik görevini yapmamış ise bağlı bulundukları askerlik şubesinden veya e-devletten alınmış "Bir Fakülte veya Yüksekokula Kaydolmasında Askerlik Yönünden Sakınca Olmadığına Dair Belge".

6. 3 adet vesikalık fotoğraf  (Fotoğrafların tümünün arka yüzüne öğrencinin adı ve soyadını açık olarak tükenmez kalemle yazınız. Polaroid ve fotokopi resim kabul edilmeyecektir.

7. Gazi ve Şehit yakını olan öğrencilerin durumlarını gösterir belge. (Veri toplama amaçlıdır.)

8. Engeli olan öğrencilerin engel durumlarını ve oranlarını gösterir belge. (Veri toplama amaçlıdır.)

NOT:

  • Kayıt işlemleri şahsen yapılır. Şahsen kayıt işlemini gerçekleştiremeyecek durumda olan öğrencilerin kayıtları için noter tasdikli vekaletname gereklidir.
  • Öğrenci işlerine teslim edilen evrak geri verilmeyeceğinden önceden kendinize fotokopisini almayı unutmayınız.

Detaylı bilgi için tıklayınız