Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğretim üyemiz Merve Çaşkurlu Belgesay, 'amber15 Sanat ve Teknoloji Festivali'nin yöneticiliğini üstlendi