Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Son Değerlendirme Duyurusu

27.09.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı’nda ilan edilen 1 adet Öğretim Görevlisi kadrosu için yapılan sınav sonucunda nihai değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda isimleri yazılı kişi/kişiler açık bulunan Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmışlardır.

Adayların Adı - Soyadı ;

Elifnaz Özen

Yedek Adaylar;

Yedek aday bulunmamaktadır.