Ana içeriğe atla

Avrupa Çalışmaları Enstitüsü

Avrupa Çalışmaları Enstitüsü Hakında

Yeditepe Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, öğrencilere Avrupa, Avrupa Birliği ve ilgili ülkelerin çeşitli ilişkileri ve politikaları hakkında bilgi edinme ve bunları yorumlama yetisini geliştirmeye yönelik donanımlı bir akademik ortam sunmaktadır. Multidisipliner bir yaklaşım benimsenerek sosyal ve siyasal bilim öğrencilerinin yanı sıra farklı disiplinlerden öğrencilerin takip edebileceği bir müfredat oluşturulmuştur. Enstitü aynı zamanda, AB destekli projelerin ve faaliyetlerin yürütüldüğü çalışmaları ve girişimciliği teşvik eden bir merkez olma özelliği taşımaktadır.

Çeşitli disiplinlerden, alanında uzman öğretim üyelerinin vereceği dersler ve enstitünün sağlayacağı araştırma olanaklarıyla kapsamlı bir lisansüstü eğitim sunulması enstitümüzün temel amacıdır.

Farklarımız

 • Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, öğrenciler için multidisipliner bir eğitim ve çalışma ortamı yaratmaktadır. Kapsamlı bir müfredat sunarak öğrencilerin yeni teknolojileri ve metotları öğrenme imkanına sahip olmalarını sağlamakta, uluslararası alanda güncel gelişmeleri yorumlayabilme,  sorunlara cevap verebilme ve süreçleri analiz edebilme yetilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
 • Disiplinlerarası çalışmayı teşvik etmek ve farklı akademik alanların sağlayacağı bilgileri bir araya getirmek amacıyla çeşitli fakülte ve bölümlerden öğretim üyeleri farklı alanlarda dersler vermektedir. Örneğin, Avrupa Birliği’nin enerji, tarım, dijitalleşme, kentsel tasarım  gibi farklı alanlarda uygulanan politikalarını öğrenmek, incelemek ve değerlendirmek için tasarlanmış derslerimiz bulunmaktadır. Bu dersler, öğrencilere karşılaştırmalı bir perspektif sunma imkanı sağlamaktadır.
 • Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, öğrencilere AB ve TÜBİTAK destekli projelerde aktif olarak görev almak ve akademik araştırmalarda deneyim kazanmak için çeşitli olanaklar sunmaktadır. Öğrenciler, enstitü bünyesindeki araştırma birimleriyle işbirliği yaparak, AB politikaları, bütünleşme süreçleri, uluslararası ilişkiler ve Avrupa’daki diğer önemli konular hakkında derinlemesine çalışmalar yürütebilirler.
 • Enstitü bünyesinde düzenlenen konferanslar, seminerler ve panel tartışmaları sayesinde, öğrenciler güncel Avrupa meseleleri hakkında bilgi edinme ve farklı perspektifleri tartışma fırsatı bulurlar. Öğrencilerimizin uluslararası öğrenci değişim programlarına aktif olarak katılması ve Avrupa'daki diğer üniversitelerde deneyim kazanmaları teşvik edilmektedir.
 • Yeditepe Üniversitesi, sosyal bilimler alanında lisansüstü öğretim veren, 37 yüksek lisans ve 15 doktora programı ile en büyük, yaklaşık 4000 öğrencisi ve 8000 civarında mezun öğrencisiyle en deneyimli vakıf üniversitelerindendir.
 • 223.000 m2  kampüs alanı, 147 laboratuvarı ve 24 seminer odası ile öğrencilerimize modern bir kampüste kaliteli lisansüstü eğitim sunulmaktadır.
 • Geniş sosyal imkanlara sahip üniversitemiz 4 restaurant, 7 cafe, 1 tenis kortu, 2 kapalı basketbol sahası, 1 açık ve 1 kapalı olmak üzere yarı olimpik yüzme havuzu ile öğrencilerine sosyal imkânlar da sağlamaktadır.

Misyon: Avrupa Çalışmaları Enstitüsü’nün temel misyonu, uluslararası donanıma, niteliğe ve etik değerlere sahip, eleştirel ve analitik düşünceyi bilimsel çalışmalarda ve güncel konularda hayata geçiren, yenilikçi ve multidisipliner çalışma kapasitesi kuvvetli mezunlar yetiştirmektir. 
Vizyon: Avrupa Çalışmaları Enstitüsü olarak temel amacımız, alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan güçlü bir akademik kadro ve kapsamlı müfredatımız ile disiplinlerarası bir eğitim formatı uygulayarak donanımlı ve yetkin mezunlar vermektir. Bu hedefe ulaşmak için öğrencilerimizin bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bilgi üretme becerilerinin pekiştirilmesi ve bu konuda gerekli ortamın sağlanması hedeflenmektedir.

Enstitü Kurul Üyeleri
Yönetim

 • Enstitü Müdürü: Prof. Dr. Cengiz Erişen (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)
 • Enstitü Müdür Yardımcısı: Doç. Dr. Selin Türkeş Kılıç (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)
 • Enstitü Müdür Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Gülnur Kocapınar (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

Enstitü Kurulu

 • Prof. Dr. Demet Lüküslü (Sosyoloji Bölümü)  
 • Prof. Dr. Duygun Barkana Erol (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü)
 • Prof. Dr. Elif Erişen (Kamu Yönetimi Bölümü)
 • Prof. Dr. Haluk Bingöl (Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi)
 • Prof. Dr. Suat Gezgin (İletişim Fakültesi)
 • Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk (Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Sema Dube (Uluslararası Finans Bölümü)
 • Doç. Dr. Gizem Alioğlu Çakmak (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce))
 • Doç. Dr. Özlem Güçlü Üstündağ (Gıda Mühendisliği Bölümü)
 • Dr. Öğretim Üyesi Cem Savaş (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (Fransızca))
 • Dr. Öğretim Üyesi Emre Çelebi (Endüstri Mühendisliği Bölümü)
 • Dr. Öğretim Üyesi Fatih Erol (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce))
 • Dr. Öğretim Üyesi Hande Tek Turan (Kamu Yönetimi Bölümü)
 • Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çalışır Adem (Mimarlık Fakültesi)

Avrupa Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

Avrupa Çalışmaları tezli yüksek lisans programı, Avrupa Birliği’nde kimlik politikaları, çevre ve iklim politikaları, dış politika, siyasal iletişim ve medya, bütünleşme, gıda ve tarım politikaları, kentsel tasarım ve imar politikaları, inovasyon ve dijitalleşme politikaları gibi konularında kapsamlı bilgiye sahip mezunlar yetiştirmeyi planlamaktadır. Multidisipliner çalışmaların teşvik edildiği programımızda yukarıda belirtilen alanlarda ve AB politikaları ile ilgili birçok farklı alanda dersler verilmektedir.

Avrupa Çalışmaları tezli yüksek lisans derecesi almak için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır:

 • Yeditepe Üniversitesi’nin Avrupa Çalışmaları tezli yüksek lisans programı, en az 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Program, en az yedi adet kredili ders, bilimsel araştırma yöntemleri dersi, seminer dersi ve tez çalışmasını içermektedir. Bu koşullara göre, bir eğitim-öğretim yılında en az 60 AKTS kredisi alınması gerekmektedir.
 • Yeditepe öğrencisi, Yeditepe Üniversitesi bünyesinde yer alan farklı Enstitülerden (en fazla iki) ders alabilir. Ayrıca, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarının eşdeğer lisansüstü programlarından en fazla 2 ders alınabilir. Bir öğrenci bir yarıyılda en fazla 36 AKTS’lik derse kayıt yaptırabilir.
 • Avrupa Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı’ndaki öğrencilerin başarılı olması için tezlerini Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmaları ve jüri önünde sözlü biçimde savunmaları gerekmektedir. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tarafından başarılı bulunan öğrenciler Avrupa Çalışmaları alanında tezli yüksek lisans derecesini almaya hak kazanırlar.

Avrupa Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Avrupa Çalışmaları tezsiz yüksek lisans derecesi almak için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır:

 • Avrupa Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran öğrencilerin, Yüksek lisans derecesini almak için; en az 30 Yeditepe Üniversitesi kredisinden az olmamak koşuluyla 10 adet ders alması ve başarılı olması,
 • Bir dönem projesini hazırlayarak yapılan dönem projesinden de başarılı olması,
 • Ayrıca, bu programdan mezun olmak için, her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplamda 90 AKTS’lik iş yükünü tamamlayarak başarılı olması gerekir.

Başvuru Koşulları

 • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.
 • Tezli Yüksek Lisans programları için ALES'ten herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak.
 • İngilizce dil yeterliliği için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55 veya son iki yıl içinde girilen TOEFL'dan 66 puana sahip olmak veya eğitim dili %100 İngilizce olan bir lisans programından mezun olmak.

Başvuru için gerekli belgeler

 • ALES
 • Dil belgesi
 • Transkript
 • Özgeçmiş
 • Niyet mektubu
 • İki adet referans mektubu

Anabilim dalı dışından gelen öğrenciler için bilimsel hazırlık dönemi de bulunmaktadır.

Başvuru: https://ebs.yeditepe.edu.tr/

Mail: europeanstudies@yeditepe.edu.tr

İdari Personel

Eylem Bozok
E-posta: eylem.bozok@yeditepe.edu.tr
Telefon: 0 216 578 00 00 (1731)

Yeditepe Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, öğrencilere Avrupa, Avrupa Birliği ve ilgili ülkelerin çeşitli ilişkileri ve politikaları hakkında bilgi edinme ve bunları yorumlama yetisini geliştirmeye yönelik donanımlı bir akademik ortam sunmayı hedefleyen bir yüksek lisans programıdır. Multidisipliner bir yaklaşım benimsenerek sosyal ve siyasal bilim öğrencilerinin yanı sıra farklı disiplinlerden öğrencilerin takip edebileceği bir müfredat oluşturulmuştur.

 

 

Avrupa Çalışmaları tezli yüksek lisans programı, Avrupa Birliği’nde kimlik politikaları, çevre ve iklim politikaları, dış politika, siyasal iletişim ve medya, entegrasyon, tarım politikaları gibi konularında kapsamlı bilgiye sahip mezunlar yetiştirmeyi planlayan ve bunun için donanımlı bir ortam ve müfredat sağlayan bir programdır. Multidisipliner çalışmaların teşvik edildiği programımızda yukarıda belirtilen alanlarda ve Avrupa Birliği politikaları ile ilgili birçok farklı alanda dersler verilmektedir.

Tezli yüksek lisans programı süresi iki yıldır. Öğrencilerimizin ilk iki dönemde dersleri almaları, son iki dönemde (üçüncü ve dördüncü yarıyıl) ise tezlerini yazmaları ve savunmaları hedeflenmektedir.

Avrupa Çalışmaları alanında tezli ve tezsiz yüksek lisans dereceleri verilmektedir.

Programa başvurmak isteyen öğrencilerin öncelikle aşağıdaki koşulları sağlayarak ve başvuru için istenen belgeleri sunarak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
Gerekli belgeler tamamlandıktan sonra yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonrasında öğrenciler programa kabul edilmektedir.
Yüksek Lisans Programları başvuru koşulları

 • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan lisans diploması almış olmak.
 • Tezli Yüksek Lisans programları için ALES'ten herhangi bir puan türünden minimum
 • 55 ve üstünde puana sahip olmak.
 • İngilizce dil yeterliliği için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS'den 55 veya son iki yıl içinde girilen TOEFL'dan 66 puana sahip olmak veya eğitim dili %100 İngilizce olan bir lisans programından mezun olmak.

Başvuru için gerekli belgeler
● ALES
● Dil belgesi
● Transkript
● Özgeçmiş
● Niyet mektubu
● İki adet referans mektubu

Hayır, Avrupa Çalışmaları tezli/tezsiz yüksek lisans programının eğitim dili İngilizcedir.

Programdaki öğrenciler arzu ettikleri takdirde eğitimleri içinde staj yapabilirler.

Mezunlarımız kamu veya özel sektörde birçok farklı kariyer fırsatına sahip olabilir. Çeşitli bakanlıklar bünyesinde, uluslararası örgütlerde, özel şirketlerde ve sivil toplum kuruluşlarında iş imkanları bulabilmektedirler.

Tezli yüksek lisans programımızda Avrupa Birliği, uluslararası ilişkiler, bilimsel araştırma yöntemleri gibi alanlarda dersler verilmektedir. Örneğin aşağıdaki dersler programın zorunlu dersler listesinde bulunmaktadır.

●    POLS521 - Avrupa Birliği ve Türkiye
●    EUI510 – Avrupa Birliği Siyaseti ve Politikaları
●    FEAS501 - Araştırma Yöntemleri ve Etik
●    EUI599 - Thesis

Bunların yanında, Avrupa çalışmaları alanında çeşitli konuları kapsayacak şekilde geniş bir seçmeli ders havuzu da bulunmaktadır. Seçmeli derslerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:
●    EUI521 - Avrupa Birliği Siyasetinin Yasal Yönleri
●    EUI541 – Avrupa Birliği Kamuoyu
●    EUI546 – Avrupa Çalışmalarında Anket Tasarımı
●    EUI508 – Avrupa Birliği ve Uluslararası Krizler
●    EUI510 – Avrupa Birliği Siyasi Yapısı ve Politikaları
●    EUI535 – Avrupa Birliği Çevre ve İklim Politikaları
●    EUI503 – Avrupa Entegrasyonu: Temel Teoriler ve Konular
●    EUI505 – Avrupa Birliği Kimlik Politikaları
●    EUI543 – Avrupa Birliği’nde Siyasal İletişim ve Medya
●    EUI 549 – Avrupa Birliği Demokrasi Pratikleri
●    EUI530 – Avrupa Birliği Enerji Politikaları
●    EUI504 – Avrupa Birliği’nde Güvenlik
●    EUI509 – Avrupa Birliği’nin Ekonomi Pratiği
●    EUI532 – Avrupa Birliği Tarım ve Kalkınma Politikaları
●    POLS515 - Uluslararası İlişkiler Kuramları
●    POLS548 - Avrupa Değerleri ve Demokratik Katılım
●    POLS558 - Ortadoğu Siyasetinde Güncel Konular
●    POLS520 - Dünya Siyasetinde Küreselleşme ve Bölgeselleşme
●    POLS526 - Dünya Siyasetinde Güncel Konular
●    POLS525 - Uluslararası Hukuk ve Örgütler
●    POLS536 - Türk Dış Politikası

Bilimsel Hazırlık:
Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi gibi alanlar dışında bir eğitim görmüş öğrencilerin mezun olduğu lisans veya yüksek lisans derecelerine bakılarak bilimsel hazırlık devam edip etmeyeceği kesinleştirilecektir. Bilimsel Hazırlık dersleri alması gereken öğrencilerimiz için sunulan bazı dersler de aşağıdaki gibidir:

●    POLS517 – Uluslararası İlişkiler Tarihi
●    POLS518 – Siyaset Bilimine Giriş
●    POLS555 – Uluslararası İlişkilere Giriş
●    POLS522 – Karşılaştırmalı Siyaset

Burs imkanları mevcuttur.

Avrupa Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı’ndaki öğrencilerin başarılı olması için tezlerini Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmaları ve jüri önünde sözlü biçimde savunmaları gerekmektedir. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tarafından başarılı bulunan öğrenciler Avrupa Çalışmaları alanında tezli yüksek lisans derecesini almaya hak kazanırlar. Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin ise bir dönem projesini hazırlayarak yapılan dönem projesinden başarılı olması gerekmektedir.

Öğrencilerimiz aynı zamanda, öğretim üyelerimizin projelerinde de araştırma sürecine yakından katılma ve katkı sunma imkanı bulabilmektedir.

Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Avrupa Çalışmaları, Kültürel Çalışmalar ve benzeri doktora programlarında öğrencilerimiz eğitim almaya devam edebilir.