Akademik İlan (Ekim 2020)

T.C.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

ADET

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Profesör

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Bilimsel yayınlarını,

*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen

6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

* Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümüne başvuracak adayların; “RF Electronics” alanında uzman olması şartı aranmaktadır.

* Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne başvuracak adayların; Lisans eğitimini İletişim alanında tamamlamış olması, Yüksek lisans eğitimini Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde tamamlamış olması, Doktora eğitimini İletişim alanında tamamlamış olması, Doçentliğini İletişim Çalışmaları alanında almış olması, Lisans veya Yüksek Lisans veya Doktora eğitimini yurt dışında tamamlamış olması gerekmektedir.


Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,

*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

* Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne başvuracak adayların; Lisans eğitimini Güzel Sanatlar veya İletişim alanında tamamlamış olması, Yüksek lisans eğitimini Görsel İletişim Tasarım Bölümünde tamamlamış olması, Doktora eğitimini Güzel Sanatlar veya İletişim alanında tamamlamış olması, Yurt dışında tasarım ve sanat alanında araştırma ve pratik yapmış olması, akademik ortamda en az 5 yıl deneyiminin olması, Disiplinlerarası sanat ve tasarım projelerinde proje yöneticisi ve katılımcısı olarak deneyiminin olması gerekmektedir.

* Endüstri Mühendisliği Bölümüne başvuracak adayların; Sağlık Alanında Stokastik Modellerin uygulanması konusunda uzman olması şartı aranmaktadır.

* Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalına başvuracak adayların; Farmakoloji veya Farmasötik Kimya konularında Doktora derecesine sahip olması, Reseptör (Protein) Ligand bağlanması ve Moleküler Modelleme konularında uluslararası düzeyde çalışmaları olması şartları aranmaktadır.

Son başvuru tarihi, ilanın yayınlandığı gün dahil olmak üzere 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

İlan olunur.

Son Başvuru Tarihi: 03.11.2020

BAŞVURU ADRESİ:
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
26 Ağustos Yerleşimi, İnönü Mah., Kayışdağı Cad.
34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00