Sürdürülebilir Kampüs

Küresel ölçekte yaşanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı son yıllarda ciddi çevresel sonuçlara neden olmaktadır. Sürdürülebilirlik gereksinimi her zaman olduğundan çok daha önemli bir hale gelmiştir. Sürdürülebilirlik kavramı, ilk olarak 1987 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED) tarafından hazırlanan Brundtland Raporu’nda kullanılmış ve gelecek nesillerin çevresel haklarına dikkat çekilmiştir.

Yeditepe Üniversitesi, pek çok konuda lider bir kuruluş olarak; çevresel farkındalık ve sürdürülebilirlik konularında da topluma öncülük etme hedefini benimsemiştir. Yeditepe Üniversitesi, sürdürülebilir bir kampüs yaşamı oluşturmak için sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli çabalar göstermektedir. Sürdürülebilirlik uygulamaları için dikkate alınan başlıca kategoriler; kampüs yerleşimi ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim olarak belirlenmiştir.

Yeditepe Üniversitesi’nin “Sürdürülebilirlik” ile ilgili faaliyetleri bir rapor halinde aşağıda yer almaktadır.


Yeditepe Üniversitesi Sürdürülebilirlik Haberleri 

 


             
             

 


SIFIR ATIK

Yeditepe Üniversitesi olarak, atıkların kontrol altına alınması ve gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir ülke ve temiz bir çevre bırakmak hedefiyle T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık hareketine destek veriyoruz.

Sıfır atık projesi kapsamında; üniversite kampüsü dış alanlarda geri dönüşüm atıkları için mavi torbalı 132 adet, evsel atıklar için ise siyah torbalı 35 adet atık kovası öğrenci ve çalışanların rahat ulaşabileceği noktalara yerleştirilmiştir.

İç mekanlar için ise 4 bölmeli (cam, plastik, metal, kağıt) 121 adet atık ayrıştırma kutuları yerleştirilmiştir. Ayrıca ofis ve sınıflarda da mavi ve siyah poşet uygulaması başlatılmış olup, mavi poşetlerde ambalaj atıkları, siyah poşetlerde ise evsel atıklar toplanmaktadır.

Atık piller için atık pil toplama kutuları öğrencilerin ve çalışanların yoğun olduğu noktalarda bulunmaktadır.

Kampüs içinde inorganik atıklar türlerine göre ayrı toplanarak değerlendirilmektedir. Atıkların %50’sinden fazlası geri dönüşüme kazandırılmaktadır. Geri dönüşümü yapılmayan inorganik atıklar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği içinde toplanarak bertaraf edilmesi sağlanmaktadır. Atıklardan kaynaklanacak çevre kirliliği, koku ve sızıntıların önüne geçmek için yer altı atık konteyner sistemi kullanılmaktadır.

Bitki budama ve çim biçme sırasında oluşan organik atıklar ise toplanarak kompost tesisinde işlenerek kompost gübresine dönüştürülmektedir. Bu gübre de yeşil alan, bitki besleme ve geliştirmekte kullanılmaktadır.

Tehlikeli atıkların ve tıbbi atıkların tamamı Atık Yönetimi Yönetmeliği doğrultusunda toplanmakta, depolanmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Bu atıklar çevre izin ve lisansı bulunan atık işleme tesislerine gönderilmektedir. Tüm kayıtlar yıl sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı online sistemine girilerek beyan gerçekleştirilmektedir.

Elektrikli ve elektronik atıklar ayrı toplanmakta ve lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.

Metal hurdalar ise ayniyat müdürlüğünce toplanmakta, depolanmakta ve çevre izin lisansı bulunan geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.

Atık suların arıtılması için kampüs bünyesinde biyolojik atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. Tesiste kullanılan yıllık toplam su miktarının %30’una yakını arıtılmakta ve geri dönüşümlü su olarak yeşil alan sulamasında ve tuvalet sisteminde kullanılmaktadır.

Sıfır atık kapsamında idari personel ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi için eğitim çalışmaları planlanmıştır.

Sıfır atık projesi kapsamında çalışmaları yürütecek ekip oluşturulmuştur. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliği ile çalışmaların yürütülmesi ve sıfır atık belgesi alınması hedeflenmektedir. Yeditepe Üniversitesi Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu olarak Sıfır Atık bilincinin yaygınlaştırılması amacı ile projeler, eğitimler geliştirilerek sürece katkı sağlayacaktır.

 ‘‘Sıfır Atık’’ uygulamasına dair yapılacak olan çalışmaların düzenli duyurulması planlanmaktadır.