Sosyoloji Topluluğu

Başkan: Gaye ÖZDEMİR

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Fazilet Ahu ÖZMEN AKALIN / Sosyoloji Bölümü

Amaç: Üyesi olduğumuz toplumu anlamak, toplumsal olgu ve olayları sosyolojik bakış açısıyla ele alarak değerlendirmek, toplumsal ihtiyaç ve problemleri analiz etme ve çözüm üretebilmek, sosyolojik olay ve olgulara eleştirel bir gözle yaklaşabilme becerisi kazandırmak için sosyolojik içerikli etkinlikler düzenlemeyi amaçlamaktadır.

yeditepesosyoloji2019@gmail.com