Münazara Kulübü

Başkan: Adnan Cem KIRAL

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Özlem AKKAYA / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Amaç: Münazara Kulübü olarak, düşünceleri şekillendirirken hayata geniş bir pencereden bakabilmeyi, empati kurabilmeyi ve birçok çeşitli akademik ve sosyal konularda bilgi sahibi olup bunu topluluk önünde kendimizi argümantatif olarak ifade edebilmeyi ve ikna kabiliyetlerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için hem İngilizce hem Türkçe münazara turnuvalarına katılıyor, üniversite ve lise düzeyinde turnuvalar düzenliyor ve eğitimler veriyoruz. Tüm bu gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin; bizlerde kişisel gelişimimize katkı sağlanması yönünde büyük ve verim almaya yönelik etkileri oluyor.

7tepemunazara@gmail.com