Folklor Kulübü

Başkan: Ecenur YILMAZ

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Levent USLU / Ekonomi Bölümü

Amaç: Türk Halk Oyunlarımızı ve geleneksel halk kültüründen örnekleri öğrencilerimize ilgilerini uyandıracak şekilde tanıtmak, sevdirmek ve öğrencileri bu sosyo-kültürel yapı altında bir araya getirmek, aynı zamanda da üniversitemizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası niteliklere sahip yarışma, festival, organizasyonlarda temsil etmek ana ilkelerimizdir.

yufolklor@gmail.com

Galeri