Eğitim Araştırmaları Kulübü

Başkan: Simay VAPURLU

Danışman: Yard. Doç. Dr. Oğuzhan DOĞAN / Matematik Öğretmenliği Bölümü 

Amacı: Eğitimsel ve toplumsal bağlamda eleştirel düşünme ve problem çözme kabiliyetlerini artırmayı, sürdürülebilirliği ve kalkınma hedeflerini gözetirken aynı zamanda da bireyin hiç durmayan kişisel gelişimine her açıdan katkıda bulunmak ana hedefimizdir.

yuereco@gmail.com

Haberler
05.12.2017
Öğrencilerimizden Karslı Küçük Kalplere Yardım

 

 

 

Galeri