Doğal Afetlerde Arama-Kurtarma Külübü (YUDAK)

Başkan: Mustafa Kemal ATALI

Danışman: Taner KARABULUT / Spor Müdürü

Amaç: Üniversite içerisinde meydana gelecek acil bir durumda müdahale etmek ve verdiği düzenli afet eğitimleri ile öğrencileri ve personeli bilinçlendirmektir. Kulüp bünyesinde bir arama-kurtarma ekibi kurarak, meydana gelebilecek deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde ve doğada meydana gelebilecek kazalarda müdahale edebilecek teknik eğitim, bilgi ve donanıma sahip bir acil yardım ekibi yetiştirmektir.