Yüksek Lisans Başvuru

Yeditepe Üniversitesi ile paylaştığım kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuat uyarınca ve veri sorumlusu sıfatıyla Yeditepe Üniversitesi tarafından “Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Programları hakkında ön başvuru bilgisi alınabilmesi, alınan başvuruların Üniversite yerleşmeleri ile karşılaştırmasının yapılabilmesi, buna ilişkin istatistiki verilerin toplanabilmesi ve öğrencilerle bu hususta iletişime geçilebilmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere”, Yeditepe Üniversitesi ve/veya Yeditepe Üniversitesi'ne bağlı merkez ve/veya birimleri tarafından işlenmesine, kendi özgür irademle, açıkça rıza gösteriyorum.