KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yeditepe Üniversitesi Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Üniversitemizin misyon, vizyon ve kalite politikası ile kurumsal değerlerine uygun tüm kurumsal iletişim stratejisinin belirlenmesinden sorumludur. Bu doğrultuda gerçekleştirilen tüm iletişim çalışmalarını destekleyecek şekilde ihtiyaç duyulan basılı, yazılı, görsel tanıtım materyallerini tasarlamak ve içeriklerini oluşturmaktadır. Üniversitenin basınla iletişimini yürütmekte ve dijital varlıklarını yönetmektedir. Üniversite adaylarına Üniversitemizi en doğru şekilde anlatmak için tanıtım faaliyetleri düzenlemekte, eğitim fuarlarına katılmakta ve liseleri Üniversitemiz Yerleşiminde ağırlamaktadır. Bununla birlikte kurum içi ve kurum dışı etkinliklerin yönetimini gerçekleştirmektedir.

Deniz TANIŞ
Kurumsal İletişim Müdürü

Esra KÖSEOĞLU
Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı​
(Tanıtım Birimi)

Soner ÖZDEMİR
Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı
(Dijital Medya Birimi)

Murat TAHTACI
Tasarım Ofisi Takım Lideri

Duygu YILMAZ
Etkinlik Ofisi Takım Lideri


Gözde GÖKOVA
Uzman Yardımcısı (Departman Asistanı)
0216 578 00 00 (1704)

Lütfü Uğur ABAK
Kurumsal İletişim Uzmanı
0216 578 00 00 (3866)

Cansu ERDOĞAN
Uzman Yardımcısı
0216 578 00 00 (1639)


TANITIM

Arzu TOLUNAY
Tanıtım Sorumlusu
0216 578 00 00 (3070)

Şükran Selin ULUERİM
Tanıtım Uzmanı
0216 578 00 00 (2693)

Buğra ZAYİM
Tanıtım Uzmanı  
0216 578 00 00 (1024)

Sinan OĞRAŞ
Uzman Yardımcısı
0216 578 00 00 (2655)

Özlem EMİROĞLU
Rehber Öğretmen
0216 578 00 00 (3275)

Selver ER
Rehber Öğretmen
0216 578 00 00 (3275)


BASIN

Şule KÖKTÜRK
Kurumsal İletişim Uzmanı
0216 578 00 00 (3253)


DİJİTAL MEDYA

Derin Uğur OSMA
Dijital Medya Uzmanı
0216 578 00 00 (3983)

Burak DEMİR
Sosyal Medya Uzmanı
0216 578 00 00 (3983)

Şafak KÖMÜRLÜ
Dijital Medya Uzmanı
0216 578 00 00 (3231)


ETKİNLİKLER

Hamza KAYA
Etkinlikler Uzmanı
0216 578 00 00 (2593)

Burçin ATILGAN
Uzman Yardımcısı
0216 578 00 00


TASARIM

Buğra ATASAYAR
Tasarım Uzmanı
0216 578 00 00 (3298)

Mert AĞAN
Tasarım Uzmanı
0216 578 00 00 (1388)

Didem TURAN
Tasarım Uzmanı
0216 578 00 00 (2604)

Özge ÇAKIR
Tasarım Uzman Yardımcısı
0216 578 00 00 (3252)

Özgün Çağlar PINARBAŞI
Tasarım Uzman Yardımcısı
0216 578 00 00 (3252)