Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezi

Dünya Sağlık Örgütüne göre GETAT ‘Fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanı sıra sağlık durumunun sürdürülmesinde yararlanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve deneyimlere dayalı, etkinliği bilimsel olarak açıklanabilen veya açıklanamayan, bilgi, beceri ve uygulamalar bütünüdür’. Diğer bir deyişle GETAT uygulamaları bilgi, inanç ve toplumsal deneyimleri de içinde barındıran, tarihi derinliği olan uygulamalardır ve bu nedenlerle ‘geleneksel’ olarak adlandırılmaktadır. Kültürel yapılar, dini inanışlar, felsefe ve deneyimlerle şekillenerek kanıta dayalı günümüz klasik (modern) tıbbından farklılaşmaktadır. Dünyada çeşitli ülkelerde alternatif, tamamlayıcı, geleneksel, fonksiyonel, bütünleyici tıp, halk hekimliği gibi, zaman zaman iç içe geçen değişik isimlendirmeler kullanılmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp’ terminolojisini benimsemiştir. GETAT uygulamaları modern tıp uygulamalarının alternatifi değildir. Ancak modern tıp yanında tamamlayıcı olarak düzenlendiğinde ve ehil kişiler tarafından uygun şekilde uygulandığında insan sağlığına yararlı olabilir.

Sadece ülkemizde değil bütün dünyada GETAT uygulamalarının kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bunun başlıca nedenleri arasında yürütülen bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre etkinliklerinin kanıtlanması, doğal yöntemlere ilginin artması, daha kolay ulaşılabilmesi, maliyetinin daha az oluşu, eskiden beri bilinen yöntemler olması gibi nedenler sayılabilir. Dünya genelinde giderek artan ve gereksiz kullanılan antibiyotik, antidepresan ve ağrı kesicilere bağlı yükselen sağlık giderleri nedeniyle sağlık otoritelerinin yeni arayışları da GETAT uygulamalarının kullanımını teşvik etmektedir.

Ülkemizde olduğu gibi, Çin, ABD, Almanya, İsviçre, Küba, Şili, Japonya gibi ülkelerde de GETAT yaygın şekilde kullanılmaktadır. Tüm dünyadaki bu gelişmeleri dikkate alan Dünya Sağlık Örgütü, GETAT konusunda stratejiler geliştirmiş ve raporlar hazırlamıştır. Sonuçta pek çok ülkede GETAT konusunda düzenlemeler yapılmış, hizmetlerin sadece eğitimli kişiler tarafından uygulanması sağlanmış, denetimler artırılmış, hizmetler sağlık kurumu bünyesi altında verilmeye başlanmış ve böylece GETAT uygulamaları ülke sağlık politikalarının bir parçası haline gelmiştir. Ülkemizde GETAT uygulamaları Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği ve denetlediği merkezlerde yapılabilmektedir.

Yeditepe Üniversitesi GETAT Araştırma ve Uygulama Merkezi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp konusunda araştırmalar yapılması, T.C. Sağlık Bakanlığı ilgili yönetmeliklerinde tanımlanan sağlık mesleği mensuplarına (hekim, diş hekimi ve eczacı), yine aynı yönetmeliklerde tanımlanan konularda eğitim verilmesi ve Üniversitemizin ilgili birimlerinde uzmanlar tarafından uygulamalar yapılması amacıyla kurulmuştur.   

Prof.Dr. Erdem Yeşilada
Yeditepe Üniversitesi GETAT Merkezi Müdürü

GETAT Uygulamaları

Yeditepe Üniversitesi’nde akupunktur, ozon tedavisi, fitoterapi gibi temel GETAT uygulamaları güncel bilgiler ışığında uzun yıllardır başarı ile yürütülmektedir. Randevu almak için 444 7000 numarayı arayınız. 

Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı GETAT eğitim programları

Akupunktur Eğitimi, Fitoterapi Eğitimi ve Ozon Tedavisi Eğitimi alanlarında çok yetkin uzmanlarımız tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika programları sürdürülmektedir. Detayları için aşağıdaki linke tıklayınız.   https://sem.yeditepe.edu.tr/

GETAT Etik Kurulu

Kurumumuz bünyesindeki GETAT etik kurulumuz Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 14.10.2020 tarih ve 77979112-020-E965 sayılı onay yazısı ile faaliyete geçmiştir. GETAT etik kurulumuza başvurmak için ilgili formlar aşağıdadır.

GETAT Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Karar Formu

GETAT Dilekçe Örneği

GETAT Değişiklik Dilekçesi

GETAT Etik Kurulu Düzeltme Formu

GETAT Klinik Araştırmalar Araştırma Protokolü Formu

Yeditepe Üniversitesi GETAT Merkezi (GETAT)

GETAT merkezimiz, 7 Şubat 2021 tarih ve 31388 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan yönetmelik ile kurulmuştur. Merkezimizin amacı, Sağlık Bakanlığınca tanımlanan ve modern tıp uygulamalarına yardımcı geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin, teşhis, tedavi ve korunma amaçlı kullanımı, etkileri ve etki mekanizmalarının belirlenmesini sağlamak, araştırma, uygulama, eğitim, danışmanlık, tanıtım yapmak, bu alanda araştırmacı yetiştirilmesine destek olmak ve sağlık alanında öğrenim gören öğrenci ve mezunları ile ilgi duyan kişilere sertifikalı eğitim öğretim faaliyetleri düzenlemektir. Halihazırda Yeditepe Üniversitesi GETAT Merkezi Acıbadem Birimi ve Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Akupunktur Birimi'nde Akupunktur ve Ozon tedavileri uzmanlarımız tarafından uygulanmaktadır. 

GETAT Bülteni

GETAT yaklaşımlarını daha çok tanıtmak, GETAT uygulamalarında bilimsel gelişmeler konusunda toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla yayımlanan Yeditepe Üniversitesi GETAT bültenine ulaşmak için tıklayınız.

Laboratuvar
Laboratuvar
Acıbadem GETAT Uygulama Merkezi
Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi GETAT Merkezi