Yeditepe ve Amsterdam Hukuk Fakülteleri “Avrupa Birliği Hukuku Yaz Okulu Programı” 20 Haziran - 1 Temmuz 2016 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi’nde yapılacak

 

2006 yılında bu yana her sene, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “European Union Law Summer School” AB Hukuku Yaz Okulu’nun 10’uncusu bu sene 20 Haziran - 1 Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yaz okulunda AB Anayasa Hukuku, AB ve Türkiye İlişkileri, Dış Ticaret Örgütü ve Bölgesel Ticaret Anlaşmaları, İç Pazar Hukuku, Kişilerin Serbest Dolaşımı, AB Hukukunda Mülteciler, AB Rekabet Hukuku, AB Hukukunda Türk Vatandaşlarının Hakları gibi konu başlıkları Amsterdam ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültelerine mensup uzman akademisyenler ve Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) hâkimleri tarafından anlatılacak.

Bu sene de yaz okulunda; Prof. Dr. Aart Loubert,  Prof. Dr. R.H. van Ooik, Prof. Dr. T.A.J.A. Vandamme,  Prof. Dr. A.A.M. Schrauwen, Prof. Dr. Jim Mathis,  Prof. Dr. Vilenas Vadapalas ve Prof. Dr. Dr. h.c. Rolf Gutmann isimli öğretim üyeleri görev alacak.

 

İKV ve TOBB tarafından desteklenen Yaz Okulu sadece Türkiye’deki hukuk fakültesi öğrencileri, hâkim, savcı ve avukatlar tarafından değil aynı zamanda yurt dışındaki pek çok üniversitedeki hukuk fakültesi öğrencileri ve yabancı hukukçular tarafından yoğun ilgi görüyor.  Ayrıca, her sene AB Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı gibi bakanlıklardan çok sayıda bürokrat; Rekabet Kurumu, Türk Patent Enstitüsü, Sermaye Piyasası Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi çeşitli kurumlardaki uzman, uzman yardımcısı ve yetkililer programa katılım sağlıyorlar.