Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2016 - 2017 Güz Döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alacak

 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı GÜZ dönemi lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği hükümleri uyarınca Sağlık Bilimleri Enstitüsü aşağıda belirtilen yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alacaktır.

 

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS (YL)

DOKTORA

YABANCI UYR. KONTENJANLARI

TEZLİ

TEZSİZ

TEZLİ (YL)

TEZSİZ (YL)

DOKTORA

Ağız Diş, Çene Cerrahisi

 -

3

1

Çocuk Diş Hekimliği

2

 -

4

2

 -

1

Endodonti

1

 -

Ortodonti

-

-

2

2

-

-

Periodontoloji

 -

4

 -

-

Protetik Diş Tedavisi

4

4

2

-

Restoratif Diş Tedavisi

-

 -

2

-

 -

Estetik Diş Hekimliği

-

-

-

2

-

-

Farmasötik Toksikoloji

-

-

5

-

-

2

Farmasötik Kimya

5

5

5

5

5

5

Farmakognozi

-

-

10

-

-

-

Fitotereapi

10

15

-

-

-

-

İlaç ve Kozmetik Üretim Teknolojileri

 -

5

 -

5

 -

Kozmetoloji

10

10

5

5

 -

Klinik Eczacılık

-

20

-

-

-

-

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

5

 -

1

Hemşirelik

10

 -

 -

 -

Spor Fizyoterapisi

5

 -

 -

1

Beslenme ve Diyetetik

25

-

-

-

-

-

İş Sağlığı ve Güvenliği

 -

25

 -

 -

Fizyoloji

3

 -

3

 -

Sinirbilim

 -

 -

5

 -

 -

3

Moleküler Tıp

3

-

4

-

-

2

Sağlık Yönetimi

10

20

-

-

-

-

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Başvurular                                     : 15-19 Ağustos 2016                        Sağ. Bil. Enst. Yeditepe Üniv. Kayışdağı Kampüsü

Yabancı Dil Sınavı                         : 22 Ağustos 2016 Pazartesi             Saat: 10.00’da ilgili Anabilim Dalları

Mesleki Bilim-Mülakat Sınavı          : 24 Ağustos 2016 Çarşamba          Saat: 10.00’da ilgili Anabilim Dalları

Kesin Kayıt                                     : 05-09 Eylül 2016                             Yeditepe Üniversitesi, Merkez Öğrenci Bürosu

Derslerin Başlaması                       : 19 Eylül 2016 Pazartesi

 

GEREKLİ BELGELER (ön kayıt için)

 1. Yurtiçi ve yurtdışı YÖK denkliği olan bir kurumdan lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak
 2. Online başvuru ile alınan başvuru formu çıktısı (20 Haziran 2016-09 Eylül 2016 tarihleri arasındasagbil.yeditepe.edu.tr/ogrenci-isleri adresinden alınacaktır)
 3. Lisans / Yüksek Lisans diplomasının fotokopisi
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Transkript fotokopisi
 6. ALES sınavı sonuç belgesinin fotokopisi (sayısal en az 55 puan, Lisans diploması ile doktora programlarına başvuranlar için en az 80 puan. Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES belgesigerekmemektedir.)
 7. Yabancı uyruklu öğrenciler için, GRE Sınavı Sonuç Belgesi (sayısal türde en az 149 puan). Lisans diploması ile doktora programlarına başvuracak adaylar için GRE sayısal türde en az 156 puan.
 8. Yabancı dil belgesi (Doktora programları için YDS’den en az 55 puan veya TOEFL İBT’den en az 66 puan, Master programları için YDS veya TOEFL İBT puanı olmayanlara 22 Ağustos 2016 Pazartesi günü saat 10:00 da yabancı dil sınavı yapılacaktır.)
 9. Referans mektubu (Eczacılık programları için, 2 adet )
 10. Yabancı uyruklu öğrenciler için, TÖMER B1 Orta 4 Seviyesinde Türkçe sertifikası (Diş Hekimliği programları için)
 11. Fotoğraf (1 adet)
 12. İkametgâh belgesi fotokopisi
 13. Askerlik durum belgesi fotokopisi

NOT :    1) Başvurular ön kayıt için gerekli belgelerle 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında şahsen Sağ. Bil. Enst. Yeditepe Üniv. Kayışdağı Kampüsü’nde yapılacaktır.

2) Kesin Kayıt Yeditepe Üniversitesi Kayışdağı Kampüsü Merkez Öğrenci Bürosunda yapılacaktır. Kesin kayıt için, ön kayıtta ibraz edilen belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri gerekmektedir.

 

Adres: Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 26 Ağustos Yerleşimi İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir / İstanbul

 

Telefon: 0216 578 05 44 veya 0216 578 00 00 / 3784

 

E-posta: saglikbilimleri@yeditepe.edu.tr                      Web sayfası: sagbil.yeditepe.edu.tr