Psikoloji Kulübü - Richard A. Shweder: "In Defense of Robust Cultural Pluralism"

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Kulübü sizi eşsiz bir konferans deneyimine çağırıyor!

Kültürel psikolojiye yeniden can vermiş, alanın en büyük isimlerinden Richard A. Shweder, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 18.00'da GSF Konferans Salonu'nda Skype konferansı vererek Psikoloji Kulübü'nün konuğu olacak. Etkinliğin moderatörlüğü Yrd. Doç. Dr. Mari İto Alptürer ile lisans öğrencilerinden Kaan Dural tarafından gerçekleştirilecek. Konferansın dili İngilizce'dir ve Simultane çeviri olmayacaktır. 

 

- Kültürel psikoloji nedir, kültürel psikologlar globalleşen dünya karşısında ne yapmaktadır?

- Eşitlik konusu, kültürel (etnik, geleneksel vb.) çeşitliliğin ve farklılıkların olduğu contextlerde nasıl ele alınmalıdır?

- Çokkültürlülük ve kültürel çoğulculuk arasındaki fark nedir?

- Politik liberalizm içerisinde kültürel farklılıklar ve çoğulculuk ne kadar mümkündür, bu konuda liberalizmin sınırları var mıdır, varsa nereye kadardır?

- Göçün sosyal ve kültürel etkileri üzerine nasıl düşünülebilir?

- Kültürel psikoloji alışılagelmiş psikolojik metodların, yöntemlerin ve bakış açılarının karşısında farklı neler sunmaktadır?

 

Open discussion şeklinde gerçekleştirilecek olan konferans için katılımcı olmak isteyen kişilerden etkinlik öncesinde aşağıda linki bulunan okumayı yapmış olmaları beklenmektedir.

https://ejop.psychopen.eu/article/view/718/html

Ayrıca Yeditepe Üniversitesi öğrencisi veya mezunu olmayan kişilerin aşağıdaki kayıt formunu doldurması zorunludur

https://goo.gl/forms/OtAGY138NIx8KvAx2

*Kültürel antropolog ve kültürel psikolog olan Richard A. Shweder (Harold Higgins Swift Distinguished Service Professor), 40 yılı aşkın süredir The University of Chicago'nun Comparative Human Development departmanında kültürel psikoloji, karşılaştırmalı etik, kültürel göç ve psikolojik antropoloji gibi dersler vermektedir.

Detaylı bilgi için:https://humdev.uchicago.edu/directory/richard-shweder

yupsy@yeditepe.edu.tr