Covid-19 Sonrası Dünyada ve Türkiye'de Uluslararası Öğrenci Temininde Yeni Stratejiler Çalıştayı

Covid-19 sürecinde ve sonrasında eğitim hizmetleri ihracatına ilişkin sektör bazlı vizyon ve stratejiler hazırlanması, sektörün döviz kazandırıcı faaliyet gelirlerinin artırılması amacıyla, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) organizasyonunda hizmet sektörünün alt sektörlerinden biri olan Eğitim Hizmetleri'ne yönelik olarak 16 Temmuz 2020 tarihinde online ortamda "Covid 19 Sonrası Dünyada ve Türkiye'de Uluslararası Öğrenci Temininde Yeni Stratejiler Çalıştayı" gerçekleştirilecektir. Eğitim hizmetleri ihracatı ile ilgili öğrenci temini, öğrenci memnuniyeti, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkiler, teşvikler ve yararlanma yöntemleri ve benzeri diğer konuların görüşüleceği söz konusu çalıştayda sektörün karşı karşıya olduğu sorunlara çözümler sunulması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, etkinliğe katılım için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar https://forms.gle/SwZ9mK1e1oGSGeTx7 bağlantısında yer alan katılım formunun doldurulması gerekmekte olup, söz konusu organizasyonumuza kurumunuzun üst düzey temsilcileri,  uluslararası öğrenci temini birim çalışanları ve ilgili tüm kurum temsilcilerinin katılımı hususunu bilgilerinize sunarız.

*Çalıştay online platformda gerçekleştirilecek olup, toplantı linki ve çalıştay programı katılımcılara bilahare iletilecektir.

Katılım Teyit Formu: https://forms.gle/SwZ9mK1e1oGSGeTx7

(En geç 10 Temmuz 2020 tarihine kadar ilgili formun doldurulması önem arz etmektedir.)