2020-2021 Güz Dönemi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Başvuru Sonuçları

Sevgili Öğrencilerimiz,

2020-2021 Güz Dönemi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi yatay geçiş başvuru sonuçlarına; esorgulama.yeditepe.edu.tr alanına T.C. Kimlik Numaranız ile giriş yaparak erişebilirsiniz. Yabancı Uyruklu öğrenciler başvuru sonuçlarını ilgili Fakültelerden öğreneceklerdir.

Yatay Geçiş ile kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibari ile başlayacak olup Rektörlük Öğrenci İşleri Müdürlüğünde gerçekleştirilecektir.

Not: Tıp Fakültesine yatay geçiş kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz ders ve sınıf intibakları ile ilgili detaylı bilgiyi 0216 578 06 85 telefon numarasından alabilirler.

Yatay Geçiş Kayıt Kabul Belgeleri

  • Yurtdışı yükseköğretim kurumundan gelecek öğrencilerin,  Lise Diploması aslı
  • Yurtdışı yükseköğretim kurumundan gelecek öğrencilerin, not dökümünü (transkript) teyit eden resmi yazı veya not dökümünün üzerine alınacak tasdik şerhi (apostil)
  • Yurtiçi yükseköğretim kurumundan gelecek öğrencilerin, kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları yatay geçişe engel bir durum olmadığını gösterir belge
  • Nüfus Cüzdan fotokopisi
  • İkametgâh belgesi (İkametgâh belgesi e-devletten alınabilir)
  • Askerlik durumunu gösterir belge: 1999 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş olanlardan, askerlik görevini yapmamış ise bağlı bulundukları askerlik şubesinden veya e-devletten alınmış "Bir Fakülte veya Yüksekokula Kaydolmasında Askerlik Yönünden Sakınca Olmadığına Dair Belge"
  • 3 adet Vesikalık Fotoğraf