Covid-19 - Eğitim Öğretim Faaliyetlerimiz

Değerli Öğrencilerimiz, Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz,

Öncelikle tüm Yeditepe Üniversitesi ailesi için selam ve sevgilerimizle sözlerimize başlamak isteriz.

Bildiğiniz üzere 1 Ekim 2020 tarihinde başlayacağımız 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılımızın uygulama şekli hakkında tüm üniversite olarak yoğun planlama ve düzenlemeler üzerinde çalışmış ve yetkili kurullarımızda gerekli kararları alarak detaylarını sizlerle 13 Ağustos 2020 tarihli üniversite duyurumuzla paylaşmıştık.

Ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız tarafından güncel durum değerlendirilerek yayınlanan yeni bilgilendirmeler doğrultusunda bu kararlarımızda yeniden düzenleme yapılmış ve aşağıda özetlenmiştir.

  • Teorik derslerimizde uzaktan ve eş zamanlı öğretim yöntemi kullanılacaktır. Bu amaçla geçtiğimiz bahar döneminde kullanmış olduğumuz dijital imkanların ve platformların kullanılmasına devam edilecektir.
  • Uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda, öğrencilerimizin mezuniyetlerinin gecikmesine sebep olmadan uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli mesafe ve hijyen tedbirleri alınarak yüz yüze sürdürülebilmesi benimsenmiştir.
  • Yüz yüze eğitimde sosyal mesafe kurallarına göre belirlenen ve ilgili programlarımıza bildirilen  maksimum öğrenci sayımıza göre planlamalar yapılacaktır.
  • Yüz yüze olarak planlanan derslere katılamayan ve geçerli mazeretleri ilgili akademik birimler tarafından kabul edilen öğrencilerimiz için uzaktan çözümlerin sağlanmasına özen gösterilecektir.
  • İsteyen öğrencilerimiz için kampüste küçük grup öğretim section’ları, öğrenci destek eğitimi section’ları, problem çözme saatleri v.b. çözümler planlanmasına dikkat edilecektir.
  • Lisansüstü programlarımızda derslerin, uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması benimsenmiştir. Bununla birlikte araştırma ve proje faaliyetleri olan lisansüstü öğrencilerimiz yine belirlenmiş olan tedbirler doğrultusunda kampüste bulunabileceklerdir.  
  • Yabancı dil hazırlık programlarımızın eğitimleri seyreltilmiş sınıflarda, detayları Hazırlık Programı tarafından yayınlanmak üzere bölünmüş gruplarda haftada iki gün yüz yüze, iki gün uzaktan olarak sürdürülecektir.
  • Ölçme ve değerlendirmelerimiz, derslere katılım biçimine göre yüz yüze veya uzaktan olarak gerçekleştirilebilecektir.
  • Yurtlarımız, sosyal alanlarımız ve servislerimiz, her türlü pandemi önlemleri alınarak hizmet vermeye devam edecektir.

Belirlemiş olduğumuz eğitim-öğretim hedeflerini gerçekleştirmemizin altın anahtarı öğrenci, öğretim üyesi ve idari personelimizin belirlenen tedbirlere tam olarak uyum göstermesi olacaktır.   

Bu vesileyle alınacak olan tedbirlerle hepimiz için sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir eğitim-öğretim dönemi geçirmemizi dilerim.

Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl
Rektör


Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

Covid-19 salgını nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinde Üniversitemizde örgün eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Toplam derslerimizin %85’e yakını Google Meet, Zoom Meeting,.. vb programlar kullanılarak canlı bağlantılarla senkron bir şekilde ya da video, sunum, paper paylaşımları yapılarak asenkron şekilde devam etmektedir.

Konu hakkında Web sayfamızda yapılan bilgilendirmeler aşağıdaki gibidir:

Yeditepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Planlama Bilgilendirmesi için tıklayınız.

Uzaktan Eğitim Öğretim Uygulama Esasları için tıklayınız.

Covid-19 sürecinde uzaktan eğitime geçilmesi sonrasında yürütülen eğitim faaliyetleri ile ilgili sayısal bilgiler aşağıdaki gibidir:

  LİSANS YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM
2019-2020 Bahar Dönemi toplam ders sayısı 2419 639 350 3408
Uzaktan Eğitim Yapılan Toplam ders sayısı 2126 504 231 2861
Canlı bağlantı ile yapılan ders sayısı 1694 204 79 1977
Asenkron yapılan ders sayısı 432 300 152 884

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu yayımlandı.

Kılavuz, Covid-19 salgını süresince üniversitelerin eğitim-öğretimlerine ve araştırmalarına daha sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve güvenli kampüs ortamlarının sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Dinamik bir süreç olan salgının yönetilmesi ve bu süreci en güvenli şekilde atlatabilmesi açısından kılavuzun gerekli birimler tarafından incelenmesi ve kılavuzdaki kuralların uygulanması önem arz etmektedir.

Kılavuz için tıklayınız.