Uzaktan Eğitimde Çocuklara Destek Olacak Teknolojiler

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sezer Gören Uğurdağ, uzaktan eğitimde çocuklara destek olacak teknolojiler konusundaki görüşlerini hurriyet.com.tr ile paylaştı. 

Basın Yansımaları: hurriyet.com.tr