Araştırma Politikası

 

YAP

Yeditepe Üniversitesi olarak araştıran, sorgulayan ve yeni fikirlere açık öğrenci ve akademisyenlerimiz ile bilimsel alanda yürütülen projelere öncülük ediyoruz. Ulusal ve uluslararası platformlarda, Üniversite-Kamu-Sanayi İşbirlikleri ile bilimsel araştırma ve teknoloji üretim faaliyetlerinde öğrencilerimize ve toplumun tüm paydaşlarına bilimin birleştirici gücünü göstermeyi amaçlıyoruz.

YAP, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğütarafından kurulmuş olup, Üniversitemiz öz kaynakları ile gerçekleştirilen faaliyetlerini sürdürüyor. Yeditepe Üniversitesi Araştırma Projeleri ve Bilimsel Faaliyet Destekleme Komisyonu
»» Altyapı, araştırma, patent ve ürün geliştirmeye yönelik sanayi projelerinin destek süreçlerinin,
»» Kongre, sempozyum, eğitim vb. faaliyetlere katılım süreçlerinin,
»» Yeditepe Üniversitesi’nde görevli öğretim elemanları tarafından yapılan akademik çalışmaların, ulusal ve/veya uluslararası mecralarda yayınlanmasını teşvik etmek üzere verilen ödül süreçlerinin koordinasyonunu sağlayarak, hem araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinde hem de Üniversitemizin ulusal ve uluslararası sıralamalarda üst sıralara taşınmasında önemli bir rol üstleniyor.

Proje Yönetim Ofisi Web Sitesini

Teknoloji Transfer Ofisi Web Sitesi