Lisansüstü Başvuruları

Yeditepe Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarıyla kariyer hedeflerini gerçeğe dönüştürmek isteyen öğrenciler, iş dünyasında yer alan profesyoneller uluslararası standartlarda eğitim imkanı yakalamaktadır.

83 yüksek lisans ve 43 doktora programıyla yaygın olarak eğitimlerin devam ettiği üniversitemizde 2019 – 2020 güz dönemi çok yakında başlıyor.

Yeditepe Üniversitesi lisansüstü programları ile kazanımlarınız nelerdir?

Bilim ve iş dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı seçkin bir kadrodan eğitim alırsınız.

Disiplinler arası programlar ile akademik yetkinliğinizi en üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

Güçlü üniversite-kamu sanayi işbirlikleriyle kariyerinizde fark yaratır, yeni hedeflere yönelebilirsiniz.

Dünyadaki seçkin üniversitelerle olan anlaşmalarımız ve araştırma projelerinde sunulan burs imkanları ile mesleki ve kişisel olarak gelişim sağlarsınız.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alanında yetkin öğretim kadrosu ve sektörden misafir öğretim görevlilerinin gözetiminde Yeditepe MBA Programı ile vizyon kazanırken, kariyerinizde fark yaratacaksınız. Arzu ederseniz yurtdışında anlaşmalı okullarda açılan derslere katılım sağlayabilirsiniz.

Yeditepe Executive MBA Programı birbirinden seçkin öğretim kadrosu ve şirketlerin üst düzey yöneticilerini bir araya getiriyor. Üstelik profesyoneller Avrupa ve Amerika'da şirket gezisi ve ders katılımlarıyla çok özel deneyimler elde ediyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programının amacı, sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek, mevcut ve gelişmekte olan teknolojiler için kullanıcı odaklı etkileşim biçimleri tasarlayabilecek nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Animasyon Tasarımı Yüksek Lisans programıyla animasyon ve canlandırma alanlarında lisansüstü eğitimler verilmekte, reklam, sinema, televizyon, multimedya ve eğitim sektörlerinin çeşitli dallarında görev yapacak nitelikli tasarımcılar yetiştirilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı, Finans Münhendisliği alanına yoğunlaşmakta; finansal piyasalardaki ürün ve araçların yapısını incelerken, global ve yerel finansal pazarlardaki fiyat hareketlerini, risk – getiri değerlerini üretilen modellerin performansları ölçüsünde gözlemlemeyi amaçlayan bir programdır.

Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programıyla; yeni iletişim çağında çok farklı medyaların görsel tasarım aracı olarak kullanılması hedeflenmekte, öğrencilerin dijital teknolojilere hakim, farklı disiplinlerden faydalanarak, görsel iletişim tasarımı yetilerini düşünsel ve uygulamalı olarak kazanmaları sağlamaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sosyoloji Yüksek Lisans Programıyla, ekonomi, mimarlık, siyaset bilimi, iletişim gibi başka disiplinlerle iş birliği içerisinde, eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülmekte, öğrencilerin gerek akademik, gerek iş dünyasına yönelik  gelişimleri hedeflenmektedir.

Girişimcilik, E-ticaret ve bilişim konularını ele alarak öğrencilere farklı bir vizyon getiren Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans programıyla kariyerinizde farklı bir alana yönelebilir, inovatif gelişim fırsatları yakalayabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programıyla uluslararası alanda kariyerinizi geliştirebilir, ticaret ve lojistik alanında yönetim becerilerinizi en üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Yüksek Lisans Programıyla Endüstri 4.0’dan, Toplum 5.0’a geçiş yapan bir çizgide fark yaratan eğitimler veriyor, sosyal medya okuryazarlığı, eğitimde yapay zeka uygulamaları gibi yenilikçi derslerden oluşan bir sosyal medya eğitimi sunuyoruz. Türkiye’de ilk defa Yeditepe Üniversitesi’nde bulunan program için 657 sayılı kanuna tabi Milli Eğitim Bakanlığı personeli ve eğitim sendikası üyeleri %30 indirim elde ediyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Programı ve Öğretim Yüksek Lisans Programıyla eleştirel düşünme ve öğrenme stratejileri üzerine nitelikli bir eğitim alan öğrencilerimiz, eğitsel sorunları geniş bir perspektif ile değerlendiriyor. Üstelik 657 sayılı kanuna tabi Milli Eğitim Bakanlığı personeli ve eğitim sendikası üyeleri program için %30 indirim kazanıyor.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programıyla kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu güncel bilgileri ve çağdaş becerileri kazandırıyoruz. Üstelik 657 sayılı kanuna tabi Milli Eğitim Bakanlığı personeli ve eğitim sendikası üyeleri program için %30 indirim kazanıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Almanca İşletme Yönetimi programı, Almanca’yı iş dili olarak kullanabilmenin yanı sıra; uluslararası seviyede iş disiplinine sahip, yönetim ve finans gibi konularda uzmanlaşmış profesyoneller yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Radyo, Sinema ve Televizyon programı; sektörün ihtiyaç duyduğu, eleştirilen düşünce geleneğini odağına alarak, mezunlarına çağdaş dünya ve medya ilişkilerini disiplinlerarası bir perspektifle kazandırmayı hedeflemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endüstri ve sanayinin hızla geliştiği dünyamızda İş Sağlığı ve Güvenliği programı, iş güvenliği ve işçi sağlığı alanlarında birçok sektöre yönelik spesifik ve bilimsel bilgileri teorik olarak edinmiş ve uygulama alanlarında kullanabilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Sağlık Fiziği programı fiziğin yöntem ve kavramlarının yenilikçi bir yaklaşımla ele alınarak, teknoloji entegrasyonu ile sağlık profesyonellerine uygulamalı bir şekilde kazandırılmasını amaçlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sürdürülebilir enerji konusunda mühendislik ve yönetim alanlarında disiplinlerarası bir eğitim sunan Yeditepe Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Programı, ulusal ve uluslararası sürdürülebilirliği ve yapısal çevre araştırmalarını yönlendirecek ve bilgi üretimine katkıda bulanacak bir eğitim almanı sağlayarak kariyerinde fark yaratmanı hedefliyor.

Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi ensitüsü programı, Türkiye Cumhuriyetinin felsefesinin  temel ilkelerinin doğru ve tam olarak anlaşılıp özümsenmesi yönünde aksiyonlar alarak, geçmişteki olayların günümüze olan etkilerinin geleceği şekillendirmesindeki rollerini bilimsel bir yaklaşımla mezunlarına kazandırmayı hedefler.