2021-2022 Güz Dönemi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Sevgili Öğrencilerimiz,

2021-2022 Güz Dönemi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi yatay
geçiş başvuru sonuçlarına; esorgulama.yeditepe.edu.tr   alanına T.C.
Kimlik Numaranız ile giriş yaparak erişebilirsiniz. Yabancı Uyruklu
öğrenciler başvuru sonuçlarını ilgili Fakültelerden öğreneceklerdir.

Yatay Geçiş ile kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 16-20
Ağustos 2021 tarihleri arasında Rektörlük Öğrenci Kayıt İşleri
Müdürlüğünde gerçekleştirilecektir.

Tıp Fakültesine yedek olarak kayıt hakkı kazanmış adayların kayıtları
ise 23 Ağustos 2021 tarihinde Rektörlük Öğrenci Kayıt İşleri
Müdürlüğünde gerçekleştirilecektir.

Not: Tıp Fakültesine yatay geçiş kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz
ders ve sınıf intibakları ile ilgili detaylı bilgiyi 0216 578 06 85
telefon numarasından alabilirler.

Yatay Geçiş Kayıt Kabul Belgeleri

·         Yurtdışı yükseköğretim kurumundan gelecek öğrencilerin,
Lise Diploması aslı

·         Yurtdışı yükseköğretim kurumundan gelecek öğrencilerin, not
dökümünü (transkript) teyit eden resmi yazı veya not dökümünün üzerine
alınacak tasdik şerhi (apostil)

·         Yurtiçi yükseköğretim kurumundan gelecek öğrencilerin,
kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları yatay geçişe engel bir
durum olmadığını gösterir belge

·         Merkezi yerleştirme puanına göre kayıt hakkı kazanmış
adayların; daha önce merkezi yerleştirme puanlarına göre yatay geçiş
yapılmadığını ve sınıf bilgisini gösterir öğrenci belgesi

·         Nüfus Cüzdan fotokopisi

·         İkametgâh belgesi (İkametgâh belgesi e-devletten alınabilir)

·         Askerlik durumunu gösterir belge: 2000 doğumlu ve daha
önceki yıllarda doğmuş olanlardan, askerlik görevini yapmamış ise
bağlı bulundukları askerlik şubesinden veya e-devletten alınmış "Bir
Fakülte veya Yüksekokula Kaydolmasında Askerlik Yönünden Sakınca
Olmadığına Dair Belge"

·         3 adet Vesikalık Fotoğraf