İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2020

Ü N İ V E R S İ T E S İ A t a t ü r k R ö n e s a n s ı n ı D e v a m E t t i r e n Ü n i v e r s i t e YED İTEPE HAKKINDA YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK) tarafından 1996 yılında kurulan Yeditepe Üniversitesi; Türkiye’de alanında öncü, seçkin akademik ve yönetim kadroları ile Atatürkçü düşünce ışığında çağdaş, araştırmacı, yenilikçi, iş dünyasının ihtiyaçduyduğu tümnitelikvedonanımasahip, teknolojiye hakim, dünya kültürünü tanıyan, öz benliğini güçlendirmiş gençler yetiştirmeyi amaçlıyor. Çağdaşakademikprogramveuygulamalarıylabilgiçağına dönük eğitim veren Yeditepe Üniversitesi akademik faaliyetleriniDişHekimliği,Eczacılık,Eğitim,Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mimarlık,Mühendislik,SağlıkBilimleri,TıpveTicariBilimlerolmak üzere 13 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 1 Meslek Yüksekokulunda 77 lisans ve 4 ön lisans programı ile sürdürüyor. Ayrıca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Avrupa Çalışmaları, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesindeki 83 Yüksek Lisans ve 43 Doktora programında lisansüstü düzeyde eğitimlerini yürütüyor. Eğitim dili İngilizce olanYeditepeÜniversitesi, kurulduğugündenbu yana26Ağustos Yerleşimi içerisinde Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen gençleri hayata hazırlıyor. Dinamik bir yükseköğretim kurumu olarak araştırmaya ve odağına öğrenciyi alarak nitelikli eğitim vermeye devam eden Yeditepe Üniversitesi, üniversite-sanayi işbirliğiyle topluma yönelik bilimsel katkılarını her geçen gün arttırarak, çalışmalarını toplumun tüm kesimlerine yayma hedefindedir. Ayrıca akademik birkurumolarakbilimeyönelikçalışmalarınınhızladevametmesi, yurt dışı anlaşmaları, patent sayılarının artırılması ve ülkemize daha niteliklimezun kazandırılması da üniversitemizin hedefleri arasında yer almaktadır. 13 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 1Meslek Yüksekokulunda geniş bir yelpazede akademik faaliyetlerini sürdüren Yeditepe Üniversitesi çift anadal, yan dal ve yurt dışı eğitim olanakları sunarak öğrencileri, gelişen dünyanın gerekliliklerine uygun bir eğitim ile buluşturuyor. Akademik faaliyetlerinin yanı sıra her sene 1000’in üzerinde etkinliğe imza atan 52 öğrenci kulübü ve 42 branşta sürdürdüğü sportif etkinlikleriyle öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine imkan sağlıyor. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi sahip olduğu akademik ve mesleki açıdan yetkin, yenilikçi ve ileri görüşlü eğitim kadrosuyla; sürekli değişen iletişim dünyasının hızını yakalayabilen ve takip eden, sorgulayan ve eleştirel bakabilen, araştırmacı, küresel gerçekleri iyi okuyabilen, neden-sonuç ilişkilerini doğru kavrayabilen, sorunları analiz ederek çözebilen, üretken, özgüven sahibi, sosyal sorumluluklarının bilincindemezunlar yetiştiriyor. Öğrencilerimiz, fakültede kazandıkları sağlam kuramsal donanımın yanı sıra her biri alanında uzman sektör temsilcileriyle ders, seminer ve çalıştay gibi platformlar sayesinde bir araya gelerek deneyimlerini artırıyorlar. Fakültemizde bulunan İletişim Ajansı (İLA) çatısı altında buluşan beş farklı bölüm öğrencileri, ortak projeler üreterek ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabiliyor, aldıklarıödüllerlemeslekigeleceklerinebugünden yatırım yapma olanağı bulabiliyorlar. Ayrıca sahip olduğumuz Haber Ajansı, Radyo ve Televizyon Stüdyoları ve Mac Laboratuvarları ile öğrencilerimiz akademik bilgiyi uygulamalı çalışmalarla birleştirme fırsatı elde ediyorlar. “Yeditepe İletişim”markasını ulusal ve uluslararası çapta temsil eden başarılımezunlarıyla gurur duyan fakültemiz, akademik ve mesleki donanıma sahip, anadilini ve İngilizceyi iyi düzeyde kullanabilen, etik ilkelere bağlı, bireysel hak ve yükümlülüklerinin bilincinde olan aydın insanları topluma ve iş dünyasına kazandırma hedefine bağlı kalarak yoluna devam ediyor. Ü N İ V E R S İ T E S İ Atatürk Rönesansını Devam Ettiren Üniversite YED İTEPE Yeditepeuniversitesi YeditepeUni Yeditepeuniversitesi YeditepeÜniversitesi www.yeditepe.edu.tr info@yeditepe.edu.tr YeditepeÜniversitesi SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ İLETİŞİM İ K T İ S A D İ V E İ D A R İ B İ L İ M L E R F A K Ü L T E S İ Ü N İ V E R S İ T E S İ A t a t ü r k R ö n e s a n s ı n ı D e v a m E t t i r e n Ü n i v e r s i t e E İTE E İ K T İ S A D İ V E İ D A R İ B İ L İ M L E R F A K Ü L T E S İ

RkJQdWJsaXNoZXIy NzE2Njg1