• EN
  • TR

Münazara Kulübü

Başkan: Zeynep Arat   

Danışman: Yard. Doç. Dr. Özlem Akkaya

Amaç: Münazara kulübü olarak, düşünceleri şekillendirirken hayata geniş bir pencereden bakabilmeyi, empati kurabilmeyi ve çeşitli konularda bilgi sahibi olup bunu topluluk önünde argümantatif olarak ifade edebilmeyi amaçlıyoruz. Bunun için hem İngilizce hem Türkçe münazara turnuvalarına katılıyor, üniversite ve lise düzeyinde turnuvalar düzenliyor ve eğitimler veriyoruz.

yumunazara@yeditepe.edu.tr

        yeditepeopen