Burs Basvuru

Cinsiyetiniz
Genel Not Ortalamanız
Genel Not Ortalamanız (Transkript Ekleyiniz)
Dosya boyutu 10 MB dan küçük olmalıdır.
İzin verilen dosya uzantıları: txt pdf.
İstanbul' da Kaldığınız Yer
Kaldığınız Yeri Belgeleyiniz
Kaldığınız Yeri Belgeleyiniz
Dosya boyutu 10 MB dan küçük olmalıdır.
İzin verilen dosya uzantıları: txt pdf.
Yurttaysanız, yurdun adı ve adresi


AŞAĞIDAKİ BÖLÜME GEÇMEDEN AÇIKLAMAYI OKUYUNUZ;

*Kişiler belirli durumlarda esas meslekleri harici iş kollarında çalışıyor ya da emekli olmuş olabilirler. (Örneğin esas mesleği “öğretmenlik” olmasına karşın, özel sektörde başka bir kolda çalışıyor olabilir.) İş ve meslek şıklarının ayrımı bu sebeptendir. “İş” şu an geçim kaynağı olarak çalışılan durumdur. Eğer ebeveyniniz mesleğinden emekli ise, mesleğine açık olarak mesleğini, iş durumuna da emekli yazabilirsiniz. “Serbest meslek”, “Esnaf” ya da “Devlet Memuru” bir meslek grubu değildir, serbest meslek ise mesleğinin detayını belirtiniz. Esnaf ise işletmesinin ne üzerine olduğunu belirtiniz. (Örneğin, serbest meslek yerine oto alım satım, esnaf yerine, zücaciye, market, vb devlet memuru yerine polis komiseri, vergi memuru vb şekilde titri ve derece kademesi ne ise açıklamasını yazınız.) Maddi durum belgesi maaş bordrosu ya da gelir belgesi şeklinde olmalıdır.
Maddi Durumunu Belgeleyin
Maddi Durumunu Belgeleyin
Dosya boyutu 10 MB dan küçük olmalıdır.
İzin verilen dosya uzantıları: txt pdf.
Babanızın Maddi Durumunu
Babanızın maddi durumunu
Dosya boyutu 10 MB dan küçük olmalıdır.
İzin verilen dosya uzantıları: txt pdf.
(Dede, Anneanne, Babaanne, Hala, Dayı, Amca, Abla, Abi vb.) (Maddi durumu belgeleyiniz)
Durum Belgeleme
Dosya boyutu 10 MB dan küçük olmalıdır.
İzin verilen dosya uzantıları: txt pdf.
Maddi durumunuzu belgeleyiniz
Çalışma Durumunuzu Belgeleyiniz
Dosya boyutu 10 MB dan küçük olmalıdır.
İzin verilen dosya uzantıları: txt pdf jpg jpeg png.

Belgeleyin
kira ise, kira sözleşmesi, sizin ise tapu fotokopisi vb.
Dosya boyutu 10 MB dan küçük olmalıdır.
İzin verilen dosya uzantıları: txt pdf jpg jpeg png.
Yaşı, öğrenci ya da çalışan - İşi vb. bilgileri büyükten küçüğe doğru yazınız.
Belgeleyiniz
Burslu okuyan kardeşiniz varsa burs türünü ve oranını belirtiniz.
Dosya boyutu 10 MB dan küçük olmalıdır.
İzin verilen dosya uzantıları: txt pdf jpg jpeg png.
(İşsizlik/Vefa/Hastalık/Hüküm Giymek vb. durumları detaylı açıklayınız ve beyanınızı belge olarak yükleyiniz.)
Belgeleyiniz
Dosya boyutu 10 MB dan küçük olmalıdır.
İzin verilen dosya uzantıları: txt pdf jpg jpeg png.

Üniversitenin burslu/kısmi burslu okuma hakkından faydalanmak için yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere bu formda vermiş olduğum bilgiler ve belgelerin doğru olduğunu ve başvurunun değerlendirme esnasında yapılacak olan kontroller hakkında bilgilendirildiğimi beyan ederim. 

Bu formda verdiğim bilgilerin Üniversitemizce yapılacak olan inceleme sonucunda doğru ve tam olmadığının tespiti halinde şahsıma tanınan burslu/kısmi burslu okuma hakkının sona erdirilmesini, burslu/kısmi burslu okuduğum dönemlere ait ücretleri, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, mevduata ödenen en yüksek faiz oranındaki faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt ederim. Ayrıca hakkımda yalan ve yanlış beyanla haksız menfaat sağlamaktan dolayı Türk Ceza Kanunu’nun 207. Maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacağını bilerek bu beyannameyi imzaladığımı kabul ediyorum. Bu başvurumda beyan ettiğim bilgilerin ve belgelerin KVKK kapsamında kullanılmasına onayım olduğunu arz ederim. T.C Yeditepe üniversitesinde aldığım herhangi bir disiplin cezam olmadığını, ya da Üniversitemize karşı başlatmış olduğum hukuki bir işlemin bulunmadığını taahhüt ederim.